Ανακοίνωση Novartis: H εταιρεία συνεργάζεται με τις Αρχές και εξετάζει διεξοδικά όλες τις αναφορές

«Λαμβάνουμε κάθε ισχυρισμό για πιθανό παράπτωμα εξαιρετικά σοβαρά», τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Mετά τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis, η εταιρία στην Ελλάδα εξέδωσε νακοίνωση, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «η εταιρεία συνεργάζεται με τις Αρχές και λαμβάνει σοβαρά κάθε ισχυρισμό για πιθανά παραπτώματα».

«Έχουμε λάβει γνώση των δημοσιευμάτων σχετικά με τις επιχειρηματικές μας πρακτικές στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Novartis δεσμεύεται με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και κανονιστικής συμμόρφωσης, σε όλες τις πτυχές της εργασίας. Λαμβάνουμε κάθε ισχυρισμό για πιθανό παράπτωμα εξαιρετικά σοβαρά και εξετάζουμε διεξοδικά όλες τις αναφορές» σημειώνεται στην ανακοίνωση.