Ανάπτυξη ακόμη πιο χαμηλά, στο 1,8%, προβλέπει για φέτος το ΚΕΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μοντέλο υπολογισμού της πορείας του ΑΕΠ του Κέντρου εκτιμά ότι η εικόνα θα είναι για το 2019 σχεδόν η ίδια με πέρσι.

Ανάπτυξη 1,8%, χαμηλότερα και από τις προηγούμενες εκτιμήσεις άλλων οργανισμών, προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για το 2019.

Η έκδοση «Οικονομικές Εξελίξεις», η οποία περιλαμβάνει παρουσίαση του υποδείγματός του για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ, διατυπώνει πρόβλεψη η οποία είναι πιο απαισιόδοξη και από αυτή της ΤτΕ και από αυτή του ΙΟΒΕ που εδώ και καιρό εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό το πολύ 1,9% φέτος έναντι πρόβλεψης για ρυθμό 2,3% του ΥΠΟΙΚ.

Για τους υπολογισμούς το ΚΕΠΕ χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 126 μεταβλητές, που καλύπτουν τις κύριες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα, κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον ∆εκέμβριο του 2018.

Οι σχετικοί εκτιμώμενοι ρυθμοί μεταβολής για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2018, κυμαίνονται στο 1,9% και 1,6%, αντίστοιχα, και καταδεικνύουν: πρώτον, μια αναθεώρηση προς τα κάτω της αμέσως προηγούμενης πρόβλεψης του υποδείγματος παραγόντων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 (2,2%) και, δεύτερον, μια τάση ελαφράς αποδυνάμωσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας στο δεύτερο εξάμηνο.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις επιμέρους εκτιμήσεις των ρυθμών ανάπτυξης για τα τέσσερα τρίμηνα του 2019, ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2018, που διαμορφώνονται στο 2%, 1,9%, 1,2% και 2%.

Στη βάση των ως άνω εκτιμώμενων ρυθμών μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ προκύπτει ότι η ανάπτυξη το 2019 θα κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 2018, επιδεικνύοντας μια σχετική σταθερότητα αλλά και, ταυτόχρονα, μια έλλειψη επιπρόσθετης αναπτυξιακής δυναμικής.

Η πρόβλεψη αυτή αντανακλά τις βασικές διαστάσεις των πρόσφατων βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία και συνάδει με την εξέλιξη των ενσωματωμένων στοιχείων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, η εξασθένηση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 (1,6%, ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το 2,1% του τρίτου τριμήνου) φαίνεται να μετακυλίεται στο 2019, με μια σταδιακή αποδυνάμωση της ανάπτυξης μέχρι το τρίτο τρίμηνο και μια σημαντική ενίσχυση στο τέλος του έτους.

Σχετικά άρθρα