Αναπτυξιακό σχέδιο: Άξονες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος

Αναπτυξιακό σχέδιο: Άξονες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος

Αυτές είναι οι βασικές επικείμενες δράσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται στο νέο ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης που παρουσίασε η κυβέρνηση.

Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, σχεδιάζει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τους στόχους της για αποκατάσταση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με βάση το σχέδιο για τη ολιστική στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.

Το σχέδιο συνιστά, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τη συμπύκνωση μιας συλλογικής εμπειρίας των τελευταίων ετών και αποτύπωση αυτής σε επεξεργασίες που προέκυψαν από τα επιμέρους Υπουργεία, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα συμπεράσματα από τα περιφερειακά συνέδρια για την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Μερικές από τις βασικές επικείμενες δράσεις πολιτικής που αφορούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των επενδύσεων όπως αυτές περιγράφονται στο αναπτυξιακό σχέδιο είναι οι εξής:

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματιών και ΜμΕ με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως: Συλλογική χρηματοδότηση (Crowdfunding), Equifund και Ταμείο Επιχειρηματικότητας
 • Ολοκλήρωση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές
 • Ολοκλήρωση της φάσης Ι και έναρξη της φάσης ΙΙ του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), με στόχο την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την εισαγωγή της «Δίκης χωρίς χαρτί» (Paperless Trial) καθώς και την εκπόνηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων
 • Απλοποίηση αδειοδότησης για επιπλέον τομείς οικονομικής δραστηριότητας – Επιχειρηματικά πάρκα: Αναθεώρηση του Εθνικού Χωρικού Πλαισίου για την Βιομηχανία, που θα ενσωματώνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
 • Επέκταση των λειτουργιών και περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών OneStopShop για Επιχειρήσεις
 • Ανάπτυξη πλαισίου συντονισμού για τις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις
 • Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας για το σχεδιασμό πολιτικών, την καλύτερη ρύθμιση και την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγης
 • Πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος ελέγχων και εποπτείας της αγοράς
 • Εξειδίκευση στα κριτήρια επικινδυνότητας των ελέγχων και εξειδίκευση της μεθοδολογίας για το σχεδιασμό των ελέγχων και την εποπτεία της αγοράς
 • Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών στον κατασκευαστικό κλάδο (Λειτουργία του ψηφιακού συστήματος)
 • Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού μέχρι το 2021 και ενσωμάτωση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός (2019), η βιομηχανία (2020), ο ορυκτός πλούτος (2020), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2020), η Ιχθυοκαλλιέργεια (2021) -Υιοθέτηση ΠΔ για την καθιέρωση οργανωμένων περιοχών για ιχθυοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με το τρέχον χωροταξικό πλαίσιο
 • Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών δικτύων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας που θέτει η ψηφιακή ατζέντα «Ευρώπη 2020» και η κοινωνία των Gigabit 2025
 • Δράση για την ανάπτυξη υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων για τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς – Super-Fast Broadband – με προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζεται για την επίτευξη υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο (τουλάχιστον 100Mbps με άμεση αναβάθμιση σε 1Gbps) για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) στη χώρα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για το 5G
 • Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων θα επεκταθεί σε όλους τους Τομείς Δημόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια στις Τοπικές Αρχές και τα Επιμελητήρια
 • Αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας – σύνδεση με τη Βαλκανική ενδοχώρα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
 • Εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ανάληψη παραγωγικών αλλά και βιώσιμων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και συνεργατικές οικονομικές αξίες
 • Δημιουργία ενός μόνιμου Φόρουμ Διαλόγου για την «Κυκλική Οικονομία» με βιομηχανίες, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές, κοινωνικούς επιχειρηματίες, κλπ
 • Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν/επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία πέραν της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Επανασχεδιασμός του Χάρτη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των νησιών, ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων, μεταξύ τους (ακτινωτή διασύνδεση) καθώς και με την ηπειρωτική χώρα και ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη μετάβαση των κατοίκων και των επισκεπτών από και προς τα νησιά
 • Έγκαιρη εφαρμογή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
 • Ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για τη χαλάρωση και την εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων: σε εξέλιξη
 • Πλήρης εφαρμογή των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων/Ανοιγμάτων (NPLs/NPEs)
 • Περαιτέρω βελτίωση της τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης, ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων εργαλείων για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ και την ανάπτυξη νέων και ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων για την προώθηση νέων έργων υποδομής και ενεργειακής απόδοσης
 • Πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου

Δείτε ακόμη: Αυτό είναι το «ολιστικό σχέδιο» της κυβέρνησης για τη μεταμνημονιακή εποχή