Αναβάθμιση από Fitch για τα ομόλογα των Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων τίτλων υψηλής εξασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank καθώς και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε τα προνομιούχα ομόλογα της Εθνικής Τράπεζας και τη Eurobank σε «B-»/«RR4» από «CCC»/«RR6», αλλά και τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Πειραιώς σε «CCC/RR5» από «CCC-/RR6».

Η αναβάθμιση ανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι οι προοπτικές ανάκαμψης των εν λόγω τραπεζών έχουν βελτιωθεί λόγω του ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την ποιότητα του ενεργητικού τους, μετά και την ανάκαμψη που παρατηρείται στο ελληνικό λειτουργικό περιβάλλον, αλλά και την πρόοδο που επιτελείται σε ό,τι αφορά την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης σημαντικών τιτλοποιήσεων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Fitch, η πρόσφατη «αποκάλυψη» για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) θα στηρίξει τη δημιουργία μεγαλύτερων αποθεμάτων για την αποπληρωμή χρέους, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα επίπεδα προστασίας των πιστωτών από τον κίνδυνο πιθανής αθέτησης αποπληρωμής.

Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις χρέους της ΕΤΕ και της Eurobank συνάδουν με τις αντίστοιχες Μακροπρόθεσμες Αξιολογήσεις Προκαθορισμένων Εκδοτών (Long-Term IDR), καθώς η πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων SP είναι η ίδια με εκείνη των τραπεζών.

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του χρέους SP της Πειραιώς είναι κατά μία βαθμίδα χαμηλότερη σε ό,τι αφορά το μακροπρόθεσμο IDR, κάτι που αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι οι προοπτικές ανάκαμψης είναι κάτω από τον μέσο όρο (RR5), σε ένα σενάριο αθέτησης.

Επίσης, όπως αναφέρει ο οίκος, η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στην ελληνική αγορά, με όλο το βάρος να έχει πέσει στον περιορισμό των κόκκινων δανείων.

Ο οίκος τονίζει παράλληλα ότι οι αξιολογήσεις των senior τίτλων των τριών τραπεζών πιθανότατα θα αναβαθμιστούν αν αναβαθμιστεί και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεό τους.