Αναβάθμιση της συνεργασίας με τον ασφαλιστικό κλάδο προωθεί το δίκτυο διαγνωστικών κέντρων Αffidea

Η διοίκηση της Αffidea παρουσίασε τη στρατηγική της και την επενδυτική πολιτική της στους εκπροσώπους των μεσιτών ασφαλίσεων.

Η αναβάθμιση των συνεργασιών που διατηρεί με τον ασφαλιστικό κλάδο το δίκτυο διαγνωστικών κέντρων Αffidea, καθώς και η υποστήριξη και στην Ελλάδα της διεθνούς καινοτομίας στις Ασφαλίσεις Υγείας, είναι οι στόχοι που αναφέρθηκαν σε γεύμα γνωριμίας των εκπροσώπων της εταιρείας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Η διοίκηση της Αffidea παρουσίασε τη στρατηγική της και την επενδυτική πολιτική της στους εκπροσώπους των μεσιτών ασφαλίσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες επενδύσεις, που ήδη υλοποιεί η εταιρεία, για την αναβάθμιση των τεχνικών υποδομών των διαγνωστικών κέντρων της, ενώ ξεχωριστή ήταν η μνεία που έγινε για τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υποστηρίζει η Αffidea λόγω και της κρίσιμης περιόδου, την οποία βιώνει η χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι στις προτεραιότητες της εταιρείας είναι, επίσης, η αναβάθμιση των συνεργασιών που διατηρεί με τον ασφαλιστικό κλάδο, η διαφοροποίησή της, με κύρια στοιχεία το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της και την περαιτέρω αξιοποίηση των σύγχρονων εγκαταστάσεων και υποδομών της, καθώς και η υποστήριξη και στην Ελλάδα της διεθνούς καινοτομίας στις Ασφαλίσεις Υγείας, «που μπορεί να φέρει ένας πολυεθνικός όμιλος σαν την Affidea» όπως αναφέρθηκε.

Σημειώνεται, ότι η Αffidea ανήκει στον μεγαλύτερο πάροχο του κλάδου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, τη Waypoint Capital, που δραστηριοποιείται σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα αναπτύσσεται, ήδη, 12 χρόνια και στις στρατηγικές στοχεύσεις του είναι η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου διαγνωστικών εργαστηρίων, με υψηλά πρότυπα.