Ανοίγει ο δρόμος για τον έλεγχο του Σκλαβενίτη επί της ΜΑΚΡΟ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η αγορά της εταιρείας από τη θυγατρική της «Σκλαβενίτης».

Σε μία ακόμη αγορά προέβη η εταιρεία «Σκλαβενίτης», αυτή τη φορά μέσω της θυγατρική της, μετά την έγκριση που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ΜΑΚΡΟ, όπως ήδη έχει δρομολογηθεί, θα είναι η εταιρεία που θα συμπληρώσει τις εταιρείες που βρίσκονται υπό τον οικονομικό έλεγχο του Σκλαβενίτη.

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ηλεκτρονική σελίδα της, αναφέρεται ότι, με ομόφωνη απόφαση, εγκρίθηκε η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΡΥ Χονδρεμπορική Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Α.Ε» από την εταιρεία με την επωνυμία ««Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», μέσω της θυγατρικής της «ΙΝΩ Εισαγωγές και Εμπορία Αγαθών, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευση Ακινήτων Ανώνυμος Εταιρία».

Η επιτροπή έκρινε με αυτή της την απόφαση ότι η εν λόγω συγκέντρωση που αναφέρεται, κυρίως στη λιανική πώληση, στη χονδρική πώληση και στον εφοδιασμό ειδών σούπερ μάρκετ, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές με τις οποίες υπάρχει άμεση σχέση.