Άνοδος 14% στις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG στο εννεάμηνο

Συνολικά οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 781,3 εκατ. ευρώ. Θεαματική άνοδος στις επιδόσεις του Attica.

 

Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2018, ανακοίνωσε ο Όμιλος MIG.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το 9μηνο του 2018, αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και ανήλθαν σε 781,3 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών το 9μηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και ανήλθαν σε 100,3 εκ. ευρώ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου το 9μηνο του 2018 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 100,9 εκ.ευρώ.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 292,9 εκ. ευρώ. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων (+17% σε σχέση με το 9μηνο του 2017) περιόρισε την αύξηση των κερδών EBITDA τα οποία αυξήθηκαν κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 53,8 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο όμιλος ATTICA ενοποιεί για πρώτη φορά την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (HSW) για περίοδο τεσσάρων μηνών (1.6.2018-30.9.2018). Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 464,2 εκ. ευρώ, με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου VIVARTIA. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 9μηνο του 2017 και ανήλθαν σε 42,2 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής του κερδοφορίας (+8,5% οι πωλήσεις και +25% το EBITDA), ως απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών). Ο όμιλος VIVARTIA διατηρεί την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

Όμιλος SingularLogic: Η συνεχής προσήλωση στην εφαρμογή του προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης, σε συνδυασμό με την έναρξη υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά 8,5% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και να ανέλθουν στο ποσό των 29,2 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκ. ευρώ του 9μήνου του 2017. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο, τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.