Άνοδος 4,8% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Δεκέμβριο

Για το 2016 (με οριακή αύξηση των εισαγωγών και πτώση των εξαγωγών) το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 4,5% σε μέσα επίπεδα.

Άνοδο 4,8% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη εκείνης των εξαγωγών.

Για το 2016 (με οριακή αύξηση των εισαγωγών και πτώση των εξαγωγών) το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 4,5% σε μέσα επίπεδα.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.868,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2016 έναντι 3.729,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 32,4 εκατ. ευρώ, ή 1,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.301,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.234,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 84,2 εκατ. ευρώ, ή 5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.566,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.495,5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 116,6 εκατ. ευρώ, ή 11%).

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 43.962,6 εκατ. ευρώ έναντι 43.624,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 0,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.922,3 εκατ. ευρώ, ή 5,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 25.411,4 εκατ. ευρώ έναντι 25.879,3 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 1,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 225,5 εκατ. ευρώ, ή 1,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 18.551,2 εκατ. ευρώ έναντι 17.745,3 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.696,8 εκατ. ευρώ, ή 11,8%).