Αντίστροφη μέτρηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης

AFP

Στόχος η χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 30 δισ. ευρώ μέσω τραπεζών – Παίρνουν σειρά τα επενδυτικά σχέδια – Στην ουρά οι μικρομεσαίοι.

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται τα επιτελεία των τραπεζών ενόψει της έναρξης χορήγησης δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με τις σχετικές συμβάσεις να υπογράφονται εντός του μήνα, μετά την πρόσκληση που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών.

Δάνεια 12,7 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις άνω των 30 δισ. ευρώ και η έναρξη των χορηγήσεων αναμένεται άμεσα, μετά τις προτάσεις των τραπεζών, ευρωπαϊκών (ΕΙΒ και EBRD) και ελληνικών. Ζητούμενο είναι σε τι βαθμό θα διοχετευτούν πόροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς το κράτος δεν θα εμπλέκεται στη διαδικασία, η οποία θα “τρέξει” μέσω των μηχανισμών των τραπεζών και ανεξάρτητων ιδιωτών ελεγκτών.

Μάλιστα ορισμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι τράπεζες έχουν ήδη εγκρινει δάνεια το τελευταίο διάστημα προβλέπεται να ενταχθούν στους ευνοϊκούς όρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας εφόσον πληρούν τους σχετικούς όρους. Οι μεγάλοι όμιλοι της χώρας αναμένεται να επωφεληθούν από τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρουν οι ευρωπαϊκοί πόροι ενώ κυοφορούνται συμφωνίες για συμπράξεις και σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου προωθούνται συγχωνεύσεις προκειμένου να είναι εφικτή η χρηματοδότηση. Επιχειρείται δε να κλείσει το κενό ενημέρωσης των μικρότερων επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαλεία χρηματοδότησης, τόσο αυτά που αφορούν την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση όσο και την ανταγωνιστικότητα και τη μεγέθυνσή τους.

Αναφορικά με τα δάνεια στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνεται ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν μέσω των συμβάσεων που υπογράφουν σειρά υποχρεώσεων όπως να διασφαλίζουν ότι εγκρίνονται μόνο σχέδια επιλέξιμων επενδύσεων που διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value) ενώ στο πλαίσιο της διαφάνειας της όλης διαδικασίας οι αιτήσεις για τη χορήγηση δανείων, τα προτεινόμενα προς χρηματοδότηση σχέδια καθώς και όλα τα σχετικά με την αξιολόγηση στοιχεία θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Προβλέπονται δε έλεγχοι σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, πριν και μετά τις χορηγήσεις, όπως γίνεται σαφές από την δημόσια πρόκληση προς τις τράπεζες για υποβολή αιτήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών. Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων με τριμελές γνωμοδοτικό όργανο θα ελέγχει τις αιτήσεις, οι οποίες εφόσον εγκριθούν, θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τις τράπεζες και κατόπιν η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό της τράπεζας. Στον αποθεματικό αυτό λογαριασμό, ως πρώτη δόση οι τράπεζες θα μπορούν να αιτηθούν από το υπουργείο Οικονομικών εκταμίευση 100, 70, 40 ή 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό που εκταμιεύεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, η οποία θα λαμβάνει τη δόση εφόσον έχει συνάψει σύμβαση για δάνεια τουλάχιστον 60% της πρώτης δόσης, έχει εκταμιεύσει προς τους τελικούς αποδέκτες το 5% της πρώτης δόσης και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα χορηγηθέντα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων δανείων.

Αφού υπογράψουν την επιχειρησιακή σύμβαση με το υπουργείο, οι τράπεζες θα απευθύνουν εντός 20 ημερών δημόσια πρόσκληση προς επιχειρήσεις για χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων. Θα ακολουθεί διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τραπεζίτες δηλώνουν ετοιμότητα για την αξιοποίηση της ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε συνέδριο της MasterCard για την καινοτομία κορυφαία στελέχη ανέφεραν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, προχώρησαν στη δημιουργία υποδομών και έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την πελατεία τους προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων. Εξέφρασαν δε την αισιοδοξία τους ότι ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές από την αξιοποίηση αυτών των πόρων.