Αντλήσαμε 1,138 δισ. ευρώ από τα έντοκα

Η απόδοση παρέμεινε αμετάβλητη στο 2,97%.

Το ποσό των 1.138 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Αμετάβλητη στο 2,97% παρέμεινε η απόδοση και το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τρίτη 14 Απριλίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.