Απελευθερώνει περαιτέρω τα επιτόκια η τράπεζα της Κίνας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σε γενικές γραμμές σταθερό το νόμισμα της χώρας.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας έκανε γνωστό ότι θα απελευθερώσει περαιτέρω τα επιτόκια, με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ακόμα ότι θα καταστήσει περισσότερο διεθνές το γιουάν, θα διατηρήσει σε γενικές γραμμές σταθερό το νόμισμα της χώρας, θα βελτιώσει περαιτέρω το μηχανισμό καθορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών και θα εμβαθύνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος συναλλαγματικής διαχείρισης και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κεντρική τράπεζα θα χρησιμοποιήσει μεσοπρόθεσμα δάνεια και υποσχέθηκε συμπληρωματικά δάνεια και πολιτικές παροχής πιστώσεων προκειμένου να δοθεί στήριξη σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε επίσης ότι θα διατηρήσει την συνετή νομισματική πολιτική και θα χρησιμοποιεί με ευελιξία τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής προκειμένου να διατηρήσει επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα.