Κατάργηση της μονιμότητας στη ΔΕΗ και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ φέρνει νέο νομοσχέδιο

Αναλυτικά τι συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο για τις επιχειρήσεις.

Απελευθερώνεται περαιτέρω η αγορά ενέργειας, προχωρά η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και ενισχύονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα:

– Εκσυγχρονίζεται η ΔΕΗ, με ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονη απελευθέρωση της εταιρείας από εμπόδια στην αποτελεσματική της λειτουργία με στόχο τη μείωση του κόστους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. Προβλέπεται νέα διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων αορίστου χρόνου με εκ των υστέρων έλεγχο νομιμότητας από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον, ενισχύεται η ευελιξία στις προμήθειες, με σεβασμό στη διαφάνεια, ενώ περιγράφεται το πλαίσιο για την κινητικότητα και αξιοποίηση του προσωπικού, καθώς και για την προσέλκυση στελεχών από την αγορά.

– Προβλέπεται ταχεία υλοποίηση του Target Model και επιφυλάσσονται σχετικές κυρώσεις προς τους αρμόδιους φορείς (ΑΔΜΗΕ, ΕΧΕ) από τη ΡΑΕ, ώστε η χώρα να μεταβεί στο νέο μοντέλο αγοράς ενέργειας, και εναρμονίζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό REMIT για τη διαφάνεια στις χονδρεμπορικές αγορές ενέργειας.

– Προωθείται ο αποτελεσματικός εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ, προκειμένου να προχωρήσει η αποκρατικοποίησή της. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η ΔΕΠΑ προβαίνει σε μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών, διεθνών έργων και εμπορίας και ιδρύονται δύο νέες εταιρείες, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε και η ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., ενώ η παλαιά εταιρεία παραμένει ως ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

– Δίνεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση, προωθείται η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων με ισχύ μεγαλύτερη των 250 MW, επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία για την απεμπλοκή μεγάλου αριθμού επενδυτικών προτάσεων για υβριδικούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και εισάγεται νέο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι να αποδείξουμε ότι μπορούμε να εξυγιάνουμε και να εκσυγχρονίσουμε μια μεγάλη επιχείρηση που απαξίωσε η προηγούμενη κυβέρνηση».

Ειδικότερα τα δέκα μέτρα για τη ΔΕH είναι:

  1. Καταργείται η μομιμότητα για τους νεοπρασλαμβανόμενους εργαζόμενους στη δημόσια εταιρία, ενώ οι προσλήψεις γίνονται με ευέλικτες διαδικασίες. Σύμφωνα με τον υπουργό οι προσλήψεις θα αφορούν αυτούς που χρειάζεται πραγματικά η ΔΕH, όπως άνθρωποι νέοι εξειδικευμένοι στις τεχνολογίες. Θα έχουν πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ΔΕH που να μπορεί να ανταγωνιστεί και να έχει το πνεύμα του ιδιωτικού τομέα. Η ΔΕH δεν είναι δημόσιο, υπουργείο. Με το νομοσχέδιο θα προβλέπεται συμμετοχή του ΑΣΕΠ στον έλεγχο νομιμότητας, αλλά θα υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα, σημείωσε ο υπουργός.
  2. Καταργείται η μονιμότητα των γενικών διευθυντών και διευθυντών της ΔΕΗ σε ό,τι αφορά τις θέσεις τους. Θα προσλαμβάνονται με τριετή συμβόλαια από εδώ και στο εξής. Θα επιλέγονται με προκήρυξη η οποία θα απευθύνεται τόσο στους εργαζόμενους αλλά και σε στελέχη της αγοράς
  3. Εισάγονται κίνητρα για προσέλκυση στελεχών από την αγορά. Οι αμοιβές των 80 γενικών διευθυντών και διευθυντών του ομίλου ακριβώς λόγω τριετίας θα καθορίζονται από το ΔΣ της ΔΕH και επιτροπή αμοιβών.
  4. Ενισχύεται η μεσαία βαθμίδα της διοίκησης της εταιρίας. Οι βοηθοί διευθυντές σε ποσοστό 20% μπορούν να προσλαμβάνονται από την αγορά αλλά με τους μισθούς της ΔΕH.
  5. Τίθενται οι προϋποθέσεις για ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου που θα επιβαρύνουν τη ΔΕH όχι τους φορολογούμενους και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μειωθεί το κόστος της ΔΕΗ και θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το κόστος. Μία πρώτη εκτίμηση θέλει το κόστος να αποσβεστεί σε δύο τρία χρόνια. «Θα ακολουθήσουμε το μοντέλο του ΟΤΕ το 2012 -2014», είπε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης.
  6. Διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των εργαζομένων για καλύτερη διαχείριση προσωπικού ώστε κάποιοι εργαζόμενοι να μετακινηθούν σε άλλες εταιρίες του ομίλου.
  7. Επιτρέπονται εθελοντικές, προς το δημόσιο τομέα μεταφορές εργαζομένων. Μπορεί να αφορά στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης ιδίως νεότερους εργαζόμενους. Απαιτείται συντονισμός με Υπ. Εσωτερικών για αυτές τις μεταφορές προσωπικού.
  8. Εισάγεται ευέλικτο πλαίσιο για τις προμήθειες. Η ΔΕH σήμερα ακόμη και για 80.000 ευρώ προμήθειες ακολουθεί μακρόσυρτη διαδικασία. Η όποια νέα ρύθμιση θα είναι κάτω από τα κοινοτικά όρια. Θα υπάρχουν εγγυήσεις, διασφάλιση του προσυμβατικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου.
  9. Ενισχύεται η Εταιρική Διακυβέρνηση. Για να λειτουργεί ως σύγχρονη Α.Ε. Εισάγεται η επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων αλλά και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των προμηθειών η οποία θα έχει την εποπτεία της ΓΣ. Και θα συμμετέχουν μέλη ανεξάρτητα.
  10. Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Μέχρι σήμερα έκπτωση 75% για εργαζόμενους και συνταξιούχους που καταλαμβάνει όχι μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος αλλά καταλαμβάνει και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Καταργείται η έκπτωση για τα ρυθμιζόμενα αλλά μένει έκπτωση 30% για το ανταγωνιστικό σκέλος.