Από το start–up στο scale-up: Ένα εξαιρετικά μετέωρο και μοναχικό βήμα

Γιατί η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το επόμενο βήμα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία

Του Χάρη Μακρυνιώτη*

Η επιχειρηματικότητα κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο ως «μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας», αλλά και ως «θύμα των μέτρων λιτότητας». Τα λουκέτα αυξάνονται καθημερινά και ο ρυθμός μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων εντείνεται συνεχώς.

Είναι ιδιαίτερα προβληματικό ότι ακόμη και οι αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και να ισχυροποιηθούν στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς, δυσκολεύονται να βρουν στήριξη.

Μια νεοφυής επιχείρηση, μπορεί σχετικά εύκολα να ενταχθεί σε κάποιον incubator, να ακολουθήσει ένα από τα πολλά προγράμματα επιτάχυνσης σε κάποιον accelerator ή να λάβει μέρος σε κάποιο από τους δεκάδες διαγωνισμούς με χρηματικά έπαθλα, που πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς και δίνουν μια σημαντική ώθηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης.

Το επόμενο βήμα όμως, από τη start-up στο scale-up, παραμένει εξαιρετικά μετέωρο και μοναχικό.  Ακόμη και για τις επιτυχημένες startups που εξελίσσονται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μηχανισμοί στήριξης είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα. Διεθνώς, δεν έχει γίνει σαφές το δυσανάλογα μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που ένα υποσύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει στην απασχόληση και το ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, δεν είναι εύκολα κατανοητό ότι ακόμη και μια επιτυχημένη εταιρεία (ή και κυρίως αυτή) έχει ανάγκη για συνεχή υποστήριξη. Η ανάγκη αυτή είναι εξίσου μεγάλη ή και μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα startups.

Ακόμη και τα «διαμάντια» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρειάζονται καθοδήγηση για τα επόμενα τους βήματα. Η συνεχής μεγέθυνσή τους απαιτεί δομές, διαδικασίες και συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται βοήθεια για τη διεθνή τους επέκταση μέσω πρόσβασης στους κατάλληλους συνεργάτες στις διεθνείς αγορές και καθοδήγησης για να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι αγορές αυτές. Έχουν ανάγκη για πρόσβαση σε κεφάλαια που θα στηρίξουν την ανάπτυξή τους και αναζητούν καθοδήγηση για τον προτιμότερο τρόπο και χρόνο χρηματοδότησής τους.

Γνωρίζουμε όλοι τη σημασία που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν γενικότερα στη δομή της οικονομίας μας. Αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, απασχολούν το 87% των εργαζομένων στη χώρα και δημιουργούν το 75% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αυτό που τώρα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι δομικά στάσιμες, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ως σύνολο μειώνουν τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Σχεδόν 100% της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας προέρχεται διεθνώς από ένα μικρό ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όχι μόνο ξεπερνούν το επίπεδο της startup, αλλά έχουν και τα «καύσιμα» για να συνεχίσουν να μεγαλώνουν εκθετικά.

Όσο κι αν αυτό ακούγεται παράδοξο ή πολιτικά δυσπώλητο, είναι αυτές που κατά προτεραιότητα πρέπει να στηρίξουμε. Η στήριξή μας έχει μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όταν παρέχεται σε εταιρείες που φαινομενικά έχουν τη μικρότερη ανάγκη για βοήθεια.

*Ο Χάρης Μακρυνιώτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece