Από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ολική Επανεφεύρεση των Επιχειρήσεων

Από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ολική Επανεφεύρεση των Επιχειρήσεων
Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες ως καταλύτης ανάπτυξης της νέας οικονομίας

Με αφορμή την υποψηφιότητα του Κυριάκου Σαμπατακάκη, ως μέλος Δ.Σ. στις εκλογές του ΣΕΒ την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιουνίου, ζητήσαμε την άποψή του για τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που βιώνουμε και την επίδρασή τους στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Όπως σημείωσε ο ίδιος, μέσω της υποψηφιότητάς του, έχει ως όραμα να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, επισπεύδοντας την υιοθέτησή τους. Φιλοδοξία του είναι η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο και πόλος έλξης νέων τεχνολογιών και επενδύσεων μέσω της αξιοποίησης και διαρκούς ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και της επανεφέρευσης του επιχειρηματικού και αναπτυξιακού της μοντέλου με βάση την τεχνολογία. Το άρθρο του σκιαγραφεί τη νέα αυτή πραγματικότητα και αποτελεί τροφή για σκέψη και δράση.

του Δρ. Κυριάκου Σαμπατακάκη* 

 H ξαφνική εμφάνιση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (gen AI) έχει τραβήξει την παγκόσμια προσοχή, πυροδοτώντας ένα πρωτόγνωρο κύμα δημιουργικότητας. Σηματοδοτεί μια νέα εποχή εκδημοκρατισμού της τεχνολογίας, όπου όλοι και όλες μπορούμε να δούμε ιδίοις όμμασι τις πραγματικές της δυνατότητες. Είναι μια τεχνολογία που έχει την δυναμική να επηρεάσει ριζικά κάθε πτυχή της ζωής μας. Συγκεκριμένα, η gen AI επιτρέποντας την σύγκλιση όλων των εκφραστικών μας μέσων και την συγχώνευση της παγκόσμιας γνώσης παρέχει το πλαίσιο για την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και της καινοτομίας.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, πρόσφατη μελέτη της Accenture υπολογίζει ότι η υπεύθυνη υιοθέτηση της gen AI ενισχύει πολλαπλασιαστικά την ανθρώπινη προσπάθεια και μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον οικονομική αξία €2,3 τρις στην Ευρώπη τα επόμενα 15 χρόνια. Αντίστοιχη μελέτη που είχαμε εκπονήσει αποκλειστικά για την Ελλάδα σε συνεργασία με την Microsoft το 2019 έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει την δυναμική να προσθέτει σταδιακά ένα ποσοστό της τάξης του ~5% ετησίως στο ελληνικό ΑΕΠ σε βάθος 15ετίας. Συνεπώς, η ταχύτητα και το εύρος υιοθέτησής της θα καθορίσουν το μέγεθος του αντικτύπου της στην οικονομία.

Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ώρες εργασίας που αναμένεται να επηρεαστούν από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται αντιληπτό πόσο επιδραστική είναι αυτή η τεχνολογία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη στις ηγετικές ομάδες να επενδύσουν στην κατάρτιση των ανθρώπων τους στην gen AI και να προετοιμάσουν συνολικά τον οργανισμό τους προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Συγκεκριμένα, η μελέτη της Accenture εκτιμά ότι έως και το 44% των ωρών εργασίας σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί ή να ενισχυθεί από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Για να μπορέσουν οι διοικήσεις να φέρουν επιτυχώς μια αλλαγή αυτού του μεγέθους στον οργανισμό τους, πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εργασία, όχι απλά αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά και πώς το κάνουν, έχει νόημα για όλους. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα (94%) ανέφεραν ότι είναι έτοιμοι να αποκτήσουν δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αν και μόλις το 5% των οργανισμών παρέχει σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Επομένως, δεν κάνουμε πλέον λόγο απλά για ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος παραδοσιακά ήταν διαδοχικός, περιορισμένου σκοπού και χρονικά συγκεκριμένος. Μιλάμε για ολική επανεφεύρεση, η οποία θέτει στο κέντρο της τον άνθρωπο και έναν ισχυρό ψηφιακό πυρήνα με έμφαση στα δεδομένα, τo cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Μιλάμε για την επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε από μηδενική βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και γίνεται η εργασία, καθώς η gen AI επηρεάζει εκθετικά όχι μόνο την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, αλλά συνολικά τις διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα αξίας ενός οργανισμού, ενισχύοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα και δίνοντας την δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Το ερώτημα επομένως δεν είναι πλέον εάν η gen AI θα μας επηρεάσει, αλλά πώς.

Δεδομένου λοιπόν ότι στο μέλλον οι εταιρείες θα ανταγωνίζονται καλύτερα μέσω της ταχύτερης αξιοποίησης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, απαιτείται όραμα και μια κουλτούρα ευελιξίας, πειραματισμού και αλλαγής με στόχο την διαρκή εξέλιξη σε σχέση με την επίτευξη αποτελέσματος. Η ανάλυσή μας δείχνει άλλωστε ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει τόσο σε επίπεδο οικονομικών όσο και μη οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως είναι η βιωσιμότητα, η εμπειρία που προσφέρουν οι οργανισμοί, το ταλέντο κλπ.

Για τον λόγο αυτό η καινοτομία πρέπει να είναι στον πυρήνα της στρατηγικής μας, μέσω της συστηματικής προσπάθειας όλων και της συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή, κλάδοι όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, η υγεία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες κά μπορούν να πρωτοστατήσουν, γεγονός που θα αποτελέσει την βάση για την δημιουργία νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων που συμβάλλουν στην οικονομία της γνώσης. Και καθώς στρεφόμαστε προς την τεχνολογία, πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι ηθική, συμπεριληπτική και βιώσιμη, όπως άλλωστε επιτάσσει και το EU AI Act, το οποίο υιοθετήθηκε πρόσφατα.

Το ταξίδι της ολικής επανεφεύρεσης κάθε άλλο παρά σύντομο και εύκολο είναι. Αλλά η πίστη στις δυνατότητες που ξεκλειδώνει η τεχνολογία είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε, ακόμα και να ηγηθούμε, στον νέο κόσμο που διαμορφώνεται. Αυτή ακριβώς η περίοδος τεχνολογικής επανάστασης, μας δίνειμια μοναδική ευκαιρία για συνολική επανατοποθέτηση.

  • Ο Δρ Κυριάκος Σαμπατακάκης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accentureσε Ελλάδα και Βουλγαρία