Απογοητευτικές σε σχέση με πέρσι οι επιδόσεις σε εστίαση και καταλύματα

Απογοητευτικές σε σχέση με πέρσι οι επιδόσεις σε εστίαση και καταλύματα

Αύξηση 6% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών έναντι αύξησης 44,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

Αύξηση 6% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τοµέα υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης το α΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2014, έναντι αύξησης 44,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.

Ο ίδιος δείκτης, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2014, παρουσίασε µείωση 29,9% έναντι µείωσης 19,2% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τις οµάδες Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής, Χώρους κατασκήνωσης- εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα, άλλα καταλύµατα, ∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και ∆ραστηριότητες παροχής ποτών.