Αποπληρώνεται τη Δευτέρα το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής, το πρώτο της ελληνικής αγοράς

Αποπληρώνεται τη Δευτέρα το «πράσινο» ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής, το πρώτο της ελληνικής αγοράς
Η πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σαφή απόδειξη της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη 17 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αφού αύριο προσδιοριστούν οι δικαιούχοι θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η καταβολή των οφειλόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των οφειλόμενων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD). Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.029,4638, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής (bonus).

Το ομόλογο που εξέδωσε προ διετίας η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ για λογαριασμό του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο «πράσινο» ομόλογο που εκδόθηκε στην ελληνική αγορά, καθώς τα 60 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση επενδύσεων του Ομίλου στις ΑΠΕ και στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Η πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σαφή απόδειξη της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία διαθέτει επαρκή ρευστότητα προκειμένου να εξοφλήσει νωρίτερα το ομόλογο, αποπληρώνοντας μάλιστα 101% του κεφαλαίου ως bonus, ενώ πληρώνονται εξ ολοκλήρου και οι τόκοι της περιόδου.

Η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ήδη ανακοινώσει, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας στις 5 Ιουνίου 2019, την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέου εταιρικού ομολόγου ύψους από 120 έως 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο όμιλος από τη νέο «πράσινο» ομόλογο αναμένεται να χρηματοδοτήσει νέες επενδυτικές δαπάνες στον τομέα ΑΠΕ. Η εταιρεία κατασκευάζει αυτή την περίοδο νέα έργα συνολικής ισχύος 120 MW στην Εύβοια, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα την κατασκευή νέων έργων συνολικής ισχύος 100 MW στην Ελλάδα.

Συνολικά, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.509 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.