Αστήρ: Στο 88,46% το ποσοστό της Apollo Investments

Αστήρ: Στο 88,46% το ποσοστό της Apollo Investments

Η ανακοίνωση της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης για την εξαγορά των μετοχών της.

Η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. κατόπιν της από 31/10/2016 TR1 γνωστοποίησης του Ν.3556/2007 της εταιρείας “AGC Equity Partners Holding Ltd” ανακοινώνει ότι:

α) η εταιρεία Apollo Investment Holdco S.A.R.L. από τις 27/10/2016, λόγω της απόκτησης 71.760.483 δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες, μετοχές της Εταιρείας κατέχει άμεσα ποσοστό 88,46% έναντι ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ίσχυε πριν τις 27/10/2016,

β) η εταιρεία AGC Holding γνωστοποίησε ότι η εταιρεία Apollo Investment Holdco S.A.R.L. ελέγχεται άμεσα από την εταιρεία Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P.”, που ελέγχεται άμεσα από την εταιρεία “AGC Jermyn Street IV General Partner Ltd”, η οποία ελέγχεται άμεσα με τη σειρά της από την εταιρεία “AGC Equity Partners Investment Management Ltd”, η οποία ελέγχεται άμεσα από την εταιρεία AGC Equity Partners Holding Ltd” (“AGC Holding”),

γ) η εταιρεία AGC Holding γνωστοποίησε ότι δεν είναι «ελεγχόμενη επιχείρηση» (με την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007).

Κατόπιν τούτων, τα 71.760.483 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες, μετοχές και κατέχουν στην Εταιρεία από τις 27/10/2016, άμεσα η εταιρεία Apollo Investment Holdco S.A.R.L. και έμμεσα εκάστη των εταιρειών Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P.” (“JSIV Fund”), “ACG Jermyn Street IV General Partner Ltd” (“AGC GP”), “AGC Equity Partners Investment Management Ltd” (“AGC IM”), AGC Equity Partners Holding Ltd” (“AGC Holding”) αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,46% έναντι ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ίσχυε πριν τις 27/10/2016.

Επίσης, σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, η Αστήρ Παλλάς επισημαίνει ότι το ποσοστό της Εθνικής αλλά και του ΤΑΙΠΕΔ είναι πλέον μηδενικό.