attica: Μεταβίβαση Καλογήρου, πιστωτική γραμμή και επενδύσεις

Το σχέδιο «γέφυρα» για θωράκιση της ρευστότητας και ενδυνάμωση μεριδίων στην μετά Covid-19 εποχή- Οι επιδόσεις το 2019.

Με μεταβίβαση του μεριδίου της στην εταιρεία υποδημάτων και δερμάτινων αξεσουάρ Καλογήρου, νέα πιστωτική γραμμή αλλά και επενδύσεις επέκτασης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου σημάτων της η Αττικά Πολυκαταστήματα θωρακίζει την χρηματοοικονομική της θέση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενίσχυση των πωλήσεων της αλυσίδας πολυκαταστημάτων attica στην μετά Covid-19 εποχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 12/3/2020 αποφάσισε την μεταβίβαση των μετοχών που είχε αποκτήσει στην εταιρεία Καλογήρου. Πρόκειται για κονδύλι 1.419.440, που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο μετοχικό κεφάλαιο της Vetria A.E.E., που είναι στον έλεγχο του ομίλου Fais – με τον οποίο είχε συμπράξει για την εξυγίανση της Καλογήρου. Η εταιρεία, που έκλεισε το 2019 με ταμειακά διαθέσιμα 18,5 εκατ. ευρώ, ενισχύει επίσης τη θέση της με νέα χρηματοδότηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 προέβη σε λήψη δανεισμού 31,9 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης μέσω των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών που έχει συνάψει με τις πιστώτριες τράπεζες, όπως αναφέρει η διοίκηση στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Επίσης, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο εστιάζοντας στην επέκταση του κεντρικού της καταστήματος επί της οδού Πανεπιστημίου 9 κατά 4.000 τετρ. μέτρα. Ταυτόχρονα ενισχύει το χαρτοφυλάκιο σημάτων της με νέες συνεργασίες – ανακοινώνοντας χθες την ανάπτυξη δύο νέων boutique των οίκων Sandro και Maje.

Παραμένοντας πιστή σε στρατηγική χαμηλού ρίσκου, δίνει έμφαση στην διασφάλιση της απόδοσης έχοντας διατηρήσει υψηλά επίπεδα κερδοφορίας το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, πρόσφατα προέβη σε ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με νέα στελέχη, που σε συνεργασία με την υφιστάμενη διοίκηση θα συμβάλλουν στην διατήρηση της ηγετικής θέσης και της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, σε συνέχεια και της εισόδου στο μετοχικό της κεφάλαιο νέων επενδυτών (Virtus International Partners με managing partner τον πρώην χρηματιστή Λάμπρο Παπακωνσταντίνου).

Οι επιπτώσεις του lockdown

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα attica, όπως και όλη η αγορά, υπέστη πλήγμα από το lockdown, με την πτώση πωλήσεων τον Μάρτιο να φτάνει το 47% και τον Απρίλιο το 99%. Η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων, ωστόσο η διοίκηση έχει κάνει πρόβλεψη για μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με το 2019, με τις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της συγγενούς εταιρείας Cosmobrands A.E. να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις. Παρά την πτώση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση του EBITDA που προβλέπεται σε επίπεδο έτους σε σχέση με το 2019, εκτιμάται ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικές επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες. Η εταιρεία πάντως αξιοποιεί τα μέτρα ανακούφισης που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία (ένταξη προσωπικού σε αναστολή εργασίας και έκπτωση ενοικίου για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων) χωρίς όμως να κάνει χρήση κρατικών ρυθμίσεων για οφειλές που σχετίζονται με εργοδοτικές εισφορές και φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) εξοφλώντας εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές της προς το Δημόσιο.

Οι επιδόσεις

Αναφορικά με τις επιδόσεις του 2019, η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις 183,74 εκατ. ευρώ έναντι 181,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση με αύξηση 1,34%. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 19,24 εκατ. ευρώ από 16,225 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα κέρδη μετά από φόρους στα 9,452 εκατ. ευρώ από 8,370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 9/1/2020 πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή οφειλόμενου μερίσματος 12,9 εκατ. ευρώ στους μετόχους ενώ το Δ.Σ. αποφάσισε στις 27/12/2019 την διανομή έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού 32.914.250 ευρώ το οποίο προέρχεται από τις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι το 2018 λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ευχέρεια της εταιρείας. Για τη χρήση 2019 αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η μη διανομή μερίσματος.