Η Bayer αναζητά νέα ταλέντα μέσω του Grants4Apps

REUTERS

Το επόμενο κύμα αιτήσεων για το πρόγραμμα της γερμανικής εταιρείας θα συμπεριλάβει και startups ψηφιακών τεχνολογιών υγείας από την Ελλάδα.

Η Bayer παρουσιάζει το Grants4Apps, ένα πρόγραμμα για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα του λογισμικού, του hardware και των τεχνολογιών της ψηφιακής υγείας.

Η Bayer επενδύει περί τις 50 χιλιάδες ευρώ σε κάθε επιλεγμένη startup με προοπτική για ποσοστό <10% μετοχικό
κεφάλαιο σε περίπτωση εξόδου.

Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν χώρο γραφείων για 100 ημέρες στα Κεντρικά της Bayer Pharma στο Βερολίνο. Κάθε startup λαμβάνει καθοδήγηση και coaching από ένα ανώτερο στέλεχος της Bayer και από έναν έμπειρο επιχειρηματία.

Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε workshops πάνω σε ειδικά θέματα, όπως ο οικονομικός σχεδιασμός και η ανταπόκριση σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Startup Safary, ο Τομέας Υγείας της Bayer και το πρόγραμμα Grants4Apps διοργάνωσε συνάντηση για την Καινοτομία στην Ψηφιακή Υγεία.

Το επόμενο κύμα του Grants4Apps, θα συμπεριλάβει και νεοσύστατες επιχειρήσεις από τη χώρα μας.