Μπορεί το crowdfunding να σώσει την ελληνική επιχειρηματικότητα;

Μπορεί το crowdfunding να σώσει την ελληνική επιχειρηματικότητα;

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ κατέθεσε σχόλια και προτάσεις στην πρόταση της Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Ως ιδιαίτερα σημαντική κρίνει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, με ανακοίνωσή του, την πρωτοβουλία της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να εκπονήσει σχέδιο πρότασης νομοθετικής ρύθμισης για την λειτουργία της κεφαλαιοδοτικής συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα.

Η πρόταση αυτή έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια γενική γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών η οποία επεξεργάζεται και πρόκειται να οριστικοποιήσει σύντομα το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Στην κυοφορούμενη αυτή νομοθετική ρύθμιση, σχόλια και προτάσεις για βελτιώσεις κατέθεσε ο σύνδεσμος, στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών και με αδιάλειπτη και γόνιμη παρουσία στα επιχειρηματικά δρώμενα της Ελλάδας από το έτος 1922.

Οι παρεμβάσεις του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ εστιάζουν κυρίως στα παρακάτω θέματα:

– Έγκριση, εποπτεία και τεχνολογική επάρκεια πλατφόρμας crowdfunding.
– Προδιαγραφές διαχειριστή πλατφόρμας crowdfunding.
– Πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται κατά την εφαρμογή ενός επενδυτικού σχεδίου.
– Σαφής καθορισμός και επιμερισμός της ευθύνης σε περίπτωση διαφορών.
– Ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια συμμετοχής επενδυτών.
– Ρόλος και υποχρεώσεις της πλατφόρμας μετά την επένδυση.
– Προϋποθέσεις μεταβίβασης μεριδίων

Τη διενέργεια ενός ανοικτού διαλόγου με την επιχειρηματική κοινότητα θεωρεί αναγκαία και σκόπιμη ο σύνδεσμος σε αυτή την φάση προκειμένου να αξιοποιηθεί η ευκαιρία και να τεθούν σωστές βάσεις στην ελληνική νομοθεσία. Στον διάλογο αυτό μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί τόσο για την δυναμική και υγιή ανάπτυξη αυτού του είδους χρηματοδότησης όσο και την επαρκή προστασία του επενδυτικού κοινού.

«Πράγματι πολλά έχουν ήδη γραφτεί για τη συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) που κερδίζει διαρκώς έδαφος στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Πρόκειται ασφαλώς για μία επαναστατική εξέλιξη στον χώρο τουfintech (financial technology) με οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις που διψάνε για χρηματοδότηση, όσο και για το επενδυτικό κοινό που αναζητά τρόπους να τοποθετήσει κεφάλαια με πιο δημιουργικό και κερδοφόρο τρόπο», όπως τονίζει ο σύνδεσμος αλλά προσθέτει: «ωστόσο, το crowdfunding και ιδιαιτέρως το equity-based crowdfunding (κεφαλαιοδοτική συμμετοχική χρηματοδότηση) δεν εφαρμόζεται χωρίς ρίσκα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ το equity crowdfunding επετράπη σε ιδιώτες επενδυτές 2,5 χρόνια αφότου θεσμοθετήθηκε. Στην δε Ευρώπη μόλις επτά χώρες έχουν πρόσφατα εντάξει σχετικές ρυθμίσεις στα εθνικά τους δίκαια, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση για το θέμα πριν από δύο περίπου χρόνια, απεφάσισε τελικώς να μην νομοθετήσει αλλά να παρακολουθήσει τη λειτουργία αυτής της μορφής χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο βάσει των επιλογών του νομοθέτη κάθε χώρας – μέλους χωριστά».