Χ.Α: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Χ.Α: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Κάτω από τα επίπεδα των 900 μονάδων έκλεισε η εβδομάδα.

Με απώλειες, κάτω από τα επίπεδα των 900 μονάδων, έκλεισε η εβδομάδα για το χρηματιστήριο, παρά την άνοδο του τραπεζικού δείκτη (+2,45%), με την αγορά να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες.

Οι εξελίξεις στην Συρία και η αναμενόμενη επέμβαση ήταν η αφορμή για την διόρθωση στο χρηματιστήριο. Παράλληλα η προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία δημιουργεί πρόσθετα βάρη στην ψυχολογία των επενδυτών αφού το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και νέου πακέτου στήριξης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στο επίκεντρο του προεκλογικού αγώνα των γερμανικών κομμάτων, με καταιγισμό δηλώσεων και ανακοινώσεων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 899,92 μονάδες έναντι 924,47 μονάδων της περασμένης εβδομάδος, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 2,66%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,88%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης τον Αύγουστο σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 1,73%, τα οποία έφθαναν έως και 10%, την δεύτερη εβδομάδα του μήνα, για να περιορισθούν στη συνέχεια, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τον Αύγουστο υψηλά κέρδη σε ποσοστό 14,24%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,66%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με απώλειες 4,78%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 6,19%, Εμπόριο: πτώση 4,78%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 1,41%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 8,96%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 6,10%, Πρώτες Ύλες: πτώση 6,35%, Ταξίδια: πτώση 1,26%, Τεχνολογία: πτώση 5,14%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 1,16%, Τράπεζες: άνοδος 2,45%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 3,13%, Υγεία: πτώση 5,83%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 4,67% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 8,08%.

Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 158,253 εκατ. ευρώ, με τη μέση αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 31,651 εκατ. ευρώ, έναντι 35,573 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η συνολική κεφαλαιοποίησης της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει διαμορφώθηκε στα 62,951 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 879 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ 23/8/2013 KΛΕΙΣΙΜΟ 30/8/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 924,47 899,92 -2,66%
FTSE 25 316,10 307,68 -2,66%
FTSE MID CAP 1.032,69 983,29 -4,78%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.427,65 3.215,35 -6,19%
ΕΜΠΟΡΙΟ 2.527,31 2.406,63 -4,78%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.923,13 1.896,01 -1,41%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.779,56 2.530,48 -8,96%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.306,26 4.043,62 -6,10%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.244,03 2.101,46 -6,35%
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.325,88 1.309,11 -1,26%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 690,68 655,16 -5,14%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.904,78 1.882,76 -1,16%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 138,96 142,36 +2,45%
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 7.923,69 7.675,96 -3,13%
ΥΓΕΙΑ 247,79 233,35 -5,83%
ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.758,82 2.629,89 -4,67%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.357,67 1.248,02 -8,08%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 26/8/2013 918,82 -0,61% 16,530
Τρίτη 27/8/2013 881,35 -4,08% 46,799
Τετάρτη 28/8/2013 881,03 -0,04% 28,685
Πέμπτη 29/8/2013 893,77 +1,45% 28,961
Παρασκευή 30/8/2013 899,92 +0,69% 37,278