Χάκερ κάνουν εξόρυξη κρυπτονομισμάτων παραβιάζοντας λογαριασμούς στο Google Cloud  

Από τους 50 λογαριασμούς Google Cloud που παραβιάστηκαν πρόσφατα, το 86% χρησιμοποιήθηκε για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων

Πληθώρα παραβιασμένων από χάκερ λογαριασμών της πλατφόρμας Google Cloud χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με έρευνα της Threat Horizon.

Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι οι χρήστες είναι αμελείς και δεν προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομέενα τους. Όπως αναφέρεται σχετικά, το 48% των χακαρισμένων λογαριασμών είτε ήταν διαθέσιμο στο Διαδίκτυο, είτε δεν είχαν κωδικό πρόσβασης, είτε αυτός ήταν αδύναμος. Στο δε 26% των περιπτώσεων, οι κακόβουλοι χρήστες εκμεταλλεύτηκαν ευπάθειες σε λογισμικό που εγκατέστησαν οι χρήστες.

«Από τους 50 λογαριασμούς Google Cloud που παραβιάστηκαν πρόσφατα, το 86% χρησιμοποιήθηκε για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Οι χάκερ χρησιμοποίησαν τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ για εξόρυξη. Συνήθως μιλάμε για CPU και GPU, αλλά μερικές φορές το κρυπτονόμισμα εξορύχθηκε με τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους» αναφέρει η έκθεση της Threat Horizon.