Change The World: H μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης πρωτοβουλιών

H λίστα δημοσιεύεται στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Για την αρχική επιλογή των πρωτοβουλιών (initiatives) των εταιρειών που αποτέλεσαν το δείγµα προς εξέταση για τη λίστα «Change the World» ελήφθησαν υπόψη τα εξής κριτήρια:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας που πραγµατοποιεί τη δράση να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ για το 2017.

Η πρωτοβουλία να έχει υλοποιηθεί µέσα στο 2017 ή το 2018 και να εντάσσεται σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εκπαίδευση / έρευνα
  • Οικονοµική ανάπτυξη / χρηµατοοικονοµική ένταξη
  • Περιβαλλοντικό αποτύπωµα
  • ∆ηµόσια υγεία / διατροφή
  • Ανθρώπινα δικαιώµατα / κοινωνική δικαιοσύνη

Η επιλογή των πρωτοβουλιών πραγµατοποιήθηκε από τους δηµοσιογράφους του Fortune, ενώ κλήθηκαν και οι εταιρείες µέλη του δικτύου CSR Hellas να υποβάλουν τις πρωτοβουλίες τους. Μέσω της διαδικασίας αυτής αναγνωρίστηκαν 50 πρωτοβουλίες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια.

Οι πρωτοβουλίες αξιολογήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων πληροφοριών και πληροφοριών που έστειλαν στο Fortune οι ίδιες οι εταιρείες. Από κάθε εταιρεία αξιολογήθηκε µία πρωτοβουλία, µε στόχο την ανάδειξη των 20 καλύτερων δράσεων.

Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης

Η µεθοδολογία και τα κριτήρια της έρευνας αναπτύχθηκαν από την KKS Advisors, σε συνεργασία µε τον Γιώργο Σεραφείµ, καθηγητή του Harvard Business School, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

-Την προσέγγιση της αµερικανικής έκδοσης του Fortune για την αντίστοιχη λίστα

-∆ιεθνείς ακαδηµαϊκές µελέτες και βέλτιστες πρακτικές για την εκτίµηση επιδράσεων

-Τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς

Ως αποτέλεσµα προσδιορίστηκαν 4 περιοχές αξιολόγησης µε επιµέρους µετρήσιµα κριτήρια:

  1. Μετρήσιµη κοινωνική επίδραση (55%): Αξιολογήθηκαν το εύρος, η επαναληψιµότητα και η διάρκεια της επίδρασης της πρωτοβουλίας. Εξετάσθηκε ο βαθµός επίδρασης της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, αλλά και η φύση της επίδρασης της πρωτοβουλίας (κατά πόσο η πρωτοβουλία αποτελεί έναυσµα για δηµιουργία συστηµικής αλλαγής). Η κατηγορία αυτή έλαβε µεγαλύτερη βαρύτητα από τις υπόλοιπες.
  2. Εταιρικά αποτελέσµατα (20%): Αξιολογήθηκε το όφελος από την πρωτοβουλία για την εταιρεία και τους συνεργάτες της. Η συνεισφορά στα οικονοµικά αποτελέσµατα και η προστιθέµενη αξία για τους µετόχους αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερα οφέλη σε σχέση µε την ενίσχυση της φήµης της εταιρείας.
  3. Εταιρική ενσωµάτωση (15%): Αξιολογήθηκε ο βαθµός ενσωµάτωσης της πρωτοβουλίας στη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη στρατηγικής δέσµευσης της εταιρείας για στήριξη του πεδίου της πρωτοβουλίας.
  4. Συµβολή στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (10%): Αξιολογήθηκε η συµβολή της πρωτοβουλίας της εταιρείας στους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGS) που είναι πιο συναφείς µε την Ελλάδα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας. Για την αναγνώριση των SDGs που αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση για την Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε η ετήσια έκθεση SDG Index and Dashboards 2018, σχετικά µε την επίδοση των χωρών για την επίτευξη των SDGs. Για την επιλογή των σηµαντικότερων SDGs για τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρείας χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της σχετικής δηµοσιευµένης έρευνας των Costanza Consolandi και Robert G. Eccles.