Chipita: «Οι άνθρωποι, δύναμη εξέλιξης»

Chipita: «Οι άνθρωποι, δύναμη εξέλιξης»
Εταιρίες και άνθρωποι, µέσα σε ένα χρόνο εξαιτίας της πανδηµίας άλλαξαν την καθηµερινότητά τους. Βρήκαν νέους τρόπους να ανταποκριθούν στα ζητούµενα, να αλλάξουν και να προσαρµοστούν στις µεταβολές που έφερε η πανδηµία αλλά και να εξελιχθούν.

Εταιρίες και άνθρωποι, µέσα σε ένα χρόνο εξαιτίας της πανδηµίας άλλαξαν την καθηµερινότητα τους. Βρήκαν νέους τρόπους να ανταποκριθούν στα ζητούµενα, να αλλάξουν και να προσαρµοστούν στις µεταβολές που έφερε η πανδηµία, αλλά και να εξελιχθούν.

Διαθέτοντας περισσότερα µέσα για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης αλλά και χάρη στην πρόοδο της επιστήµης για την εξάλειψη του ιού, βαδίζουµε πλέον µε αισιοδοξία στην λήξη αυτής της οµολογουµένως δύσκολης περιόδου για όλους.

Η Chipita είναι οι άνθρωποί της

Η πανδηµία έφερε σηµαντικές αλλαγές και στη µεγάλη οικογένεια της CHIPITA, καθώς ως ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς, έχει παρουσία σε περισσότερες από 56 χώρες, διαθέτοντας 14 µονάδες παραγωγής, ενώ µετρά περισσότερους από 5.000 εργαζόµενους. Με αίσθηµα ευθύνης προς τους ανθρώπους µας, από την πρώτη στιγµή, εφαρµόσαµε µε συνέπεια τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, ώστε να παρέχουµε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Ταυτόχρονα, ενισχύσαµε το σύστηµα πρόσθετων κοινωνικών παροχών που διατηρούµε προς τους εργαζοµένους, τις οικογένειές τους και τις τοπικές κοινωνίες όπου έχουµε παρουσία.

Κοινωνία με ίσες ευκαιρίες

Η Chipita έχει συνδέσει εδώ και χρόνια το όνοµα της µε τον σεβασµό προς τις κοινωνίες. Πραγµατοποιεί σηµαντικές ενέργειες που σκοπό έχουν την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Στην Chipita πιστεύουµε ότι, ανεξάρτητα των συνθηκών και των δυσκολιών που έφερε η πανδηµία, οι ίσες ευκαιρίες παραµένουν διαχρονική προτεραιότητα. Εφαρµόζοντας το κοινωνικό µας πλάνο συµβάλαµε τόσο στην αντιµετώπιση της πανδηµίας όσο και στη στήριξη των αναγκών των κοινωνικών οµάδων που αναζητούν ενδυνάµωση και υποστήριξη. Συγκεκριµένα:

  • Για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, στηρίξαµε άµεσα το νοσοκοµείο της Λαµίας και το ΕΚΑΒ µε ιατρικό εξοπλισµό αξίας 500.000€.
  • Συνεχίσαµε την ήδη επιτυχηµένη συνεργασία µε τον φιλανθρωπικό οργανισµό «Αποστολή», στηρίζοντας τα δύο Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το νέο στη Λαµία και στα Ιωάννινα, αναλαµβάνοντας την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των κέντρων. Τα δύο ΚΔΑΠ προσφέρουν εκπαιδευτική υποστήριξη και δηµιουργική απασχόληση σε περίπου 500 παιδιά 6-12 ετών.
  • Στηρίξαµε για 4η χρονιά το πολύτιµο έργο της Οµάδας Αιγαίου µε τους περισσότερους από 240 εθελοντές οι οποίοι πρόσφεραν ιατρικές και µικροβιολογικές εξετάσεις σε κατοίκους 15 µικρών και ακριτικών νησιών του Αιγαίου.

Στην Chipita πρωτοπορούµε, εντός κι εκτός συνόρων. Επενδύουµε στην τεχνολογία και στην έρευνα, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση τόσο των προϊόντων, όσο και των διαδικασιών µας. Παραµένουµε προσηλωµένοι στην ποιότητα, προσφέροντας προϊόντα που έχουν δηµιουργηθεί µε τις καλύτερες πρώτες ύλες. Αυτό το επιτυγχάνουµε µε την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων λειτουργίας στις παραγωγικές µας µονάδες. Μεταξύ άλλων, στα πρότυπα αυτά περιλαµβάνονται, η ποιότητα των προϊόντων και των πρώτων υλών, οι πιστοποιηµένοι αυστηροί έλεγχοι από παγκόσµιους οργανισµούς, η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για πιο γρήγορη παραγωγή και η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µονάδων. Και όλα αυτά έχουν απώτερο σκοπό τη διατήρηση της ηγετικής µας θέσης µέσω της καινοτοµίας, η οποία µας έχει οδηγήσει στην κορυφή των προτιµήσεων των καταναλωτών σε πολλές από τις χώρες που δραστηριοποιούµαστε.

Η καινοτοµία αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της Chipita και κύριο συστατικό του µέλλοντός της. Επιδίωξη µας είναι να έχουµε µία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των καταναλωτών.

Η Chipita έχει παρουσία σε περισσότερες από 56 χώρες, διαθέτοντας 14 μονάδες παραγωγής, ενώ μετρά περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους.

1.Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η Chipita στήριξε άμεσα το νοσοκομείο της Λαμίας και το ΕΚΑΒ με ιατρικό εξοπλισμό αξίας 500.000€.
2. & 3. Η Chipita στηρίζει το έργο της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για τη λειτουργία δυο Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, στα Ιωάννινα και Λαμία
4. Η Chipita συν-ταξιδεύει με την Ομάδα Αιγαίου στα ακριτικά νησιά της χώρας