Χρέη CEO στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει ο Γιώργος Πουλόπουλος

Παραμένει ανοιχτό ακόμη το ζήτημα της επιλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε την Τετάρτη τον Γιώργο Πουλόπουλο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο.

Στον Γιώργο Πουλόπουλο ανατέθηκε και η άσκηση των καθηκόντων του διευθύνοντος συμβούλου, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου CEO.

Ο κ. Πουλόπουλος εργάζεται ως στέλεχος στην Τράπεζα 17 χρόνια και είναι ο CFO της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία 6 χρόνια.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραιτήθηκε από τη θέση του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου ο Σταύρος Λεκκάκος, ο οποίος παραμένει μέλος του Δ.Σ της Τράπεζας.