Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Σημαντική άνοδος 5,87%.

Με υψηλά κέρδη έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με το Χ.Α να συμπληρώνει τρεις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 900 μονάδων, για πρώτη φορά μετά από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 916,56 μονάδες έναντι 865,72 μονάδων της περασμένης εβδομάδος, καταγράφοντας άνοδο σε ποσοστό 5,87%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός διέγραψε τις απώλειες που κατέγραφε από τις αρχές του έτους και τώρα σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,95%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 6,06%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 4,79%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: άνοδος 3,57%, Εμπόριο: άνοδος 6,40%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 8,83%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 6,16%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 1,67%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 4,30%, Ταξίδια: άνοδος 7,75%, Τεχνολογία: άνοδος 3,42%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 5,25%, Τράπεζες: άνοδος 5,18%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 7,09%, Υγεία: άνοδος 9,19%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 7,80% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 4,04%.

Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 174,886 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,978 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3311 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

H κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει ενισχύθηκε κατά 2,667 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 62,356 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣ 26/7 KΛΕΙΣ 2/8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ 865,72 916,56 +5,87%

FTSE 25 294,13 311,94 +6,06%

FTSE MID CAP 983,02 1.030,11 +4,79%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.352,53 3.472,36 +3,57%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.465,43 2.623,14 +6,40%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ 1.855,20 2.018,95 +8,83%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ&ΑΕΡΙΟ 2.606,33 2.766,94 +6,16%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ& ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.183,87 4.253,84 +1,67%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2.195,90 2.290,26 +4,30%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.167,38 1.257,81 +7,75%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 678,71 701,92 +3,42%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.835,96 1.932,30 +5,25%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 122,47 128,82 +5,18%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 7.324,65 7.843,89 +7,09%

ΥΓΕΙΑ 203,33 222,02 +9,19%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.645,62 2.852,05 +7,80%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.334,96 1.388,89 +4,04%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 29/7/2013 874,40 +1,00% 29,500

Τρίτη 30/7/2013 866,90 -0,86% 22,844

Tετάρτη 31/7/2013 884,60 +2,04% 37,373

Πέμπτη 1/8/2013 900,12 +1,75% 36,135

Παρασκευή 2/8/2013 916,56 +1,83% 49,037