Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Μικρή πτώση μετά από τέσσερις εβδομάδες ανόδου.

Με μικρή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.

Μετά από ένα σερί εννέα ανοδικών συνεδριάσεων στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει υψηλά κέρδη 12,72%, εκδηλώθηκαν ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον την εβδομάδα αυτή επικεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές (+5,25%).

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα στις 955,18 μονάδες έναντι 956,93 μονάδων της περασμένης εβδομάδος, καταγράφοντας μικρή πτώση σε ποσοστό 0,18%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,21%, ενώ από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 7,98%.

Διαβάστε ακόμη:  CCC με αρνητική τάση το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 20 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,20%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 2,58%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 1,99%, Εμπόριο: πτώση 3,47%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 2,27%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 1,05%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 1,47%, Πρώτες Ύλες: πτώση 0,60%, Ταξίδια: άνοδος 4,68%, Τεχνολογία: άνοδος 1,66%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 1,24%, Τράπεζες: άνοδος 5,25%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 7,55%, Υγεία: άνοδος 1,56%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 0,17% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 1,81%.

Η αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 203,903 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,976 εκατ. ευρώ, έναντι 43,522 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ     KΛΕΙΣΙΜΟ 9/8/2013 KΛΕΙΣΙΜΟ 16/8/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ     956,93   955,18   -0,18%

FTSE 25     327,54   323,60   -1,20%

FTSE MID CAP     1.064,40  1.091,85  +2,58%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.680,54  3.607,42  -1,99%

ΕΜΠΟΡΙΟ     2.692,18  2.598,89  -3,47%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ    2.094,31  2.046,83  -2,27%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ&ΑΕΡΙΟ    2.914,70  2.884,07  -1,05%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ& ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  4.449,68  4.514,98  +1,47%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ     2.404,19  2.389,80  -0,60%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ    1.274,29  1.333,89  +4,68%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ     702,98   714,63   +1,66%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    1.992,86  1.968,09  -1,24%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ     138,58   145,85   +5,25%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ    8.368,60  7.736,45  -7,55%

ΥΓΕΙΑ      251,59   255,51   +1,56%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  2.865,98  2.870,99  +0.17%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  1.438,70  1.412,62  -1,81%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

(σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 12/8/2013  977,21 +2,21% 67,796

Τρίτη 13/8/2013  961,01 – 1,61% 61,048

Tετάρτη 14/8/2013  957,68 -0,35% 34,734

Πέμπτη 15/8/2013  — —

Παρασκευή 16/8/2013 955,18 -0,26%    40,325

Φωτογραφία: Ορέστης Παναγιώτου