Δ. Κουτσόπουλος (Deloitte Ελλάδος): «To make an impact that matters» πιο αναγκαίο από ποτέ στη νέα εποχή

«Σε έναν κόσμο που έχει ήδη υποδεχθεί την επόμενη μέρα, υιοθετούμε το thrive mindset και εξελισσόμαστε μαζί με τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας, με γνώμονα τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης», δηλώνει ο CEO της Deloitte Ελλάδος.

Γράφει ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO Deloitte Ελλάδος

Διανύουµε ήδη την επόµενη µέρα της πανδηµίας, αλλά και µία καινούρια εποχή που επιτάσσει ετοιµότητα, thrive mindset που αγκαλιάζει προκλήσεις και καινοτόµες λύσεις και συνεχή προσαρµοστικότητα στις µεταβολές που προκύπτουν. Η ταχύτητα του ψηφιακού µετασχηµατισµού, η οικονοµική αβεβαιότητα, οι κοινωνικές αλλαγές και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής εξακολουθούν να µας επηρεάζουν όλους και απαιτούν ανθεκτικότητα και δράση. Στην Deloitte, δεν προσαρµοζόµαστε µόνο στις νέες συνθήκες αλλά, παραµένοντας προσηλωµένοι στο όραµά µας να δηµιουργούµε έναν θετικό αντίκτυπο, θέλουµε να διαµορφώνουµε τις τάσεις της νέας εποχής. 

∆ημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας

Δεσµευόµαστε να είµαστε πάντοτε στο πλευρό των πελατών µας προσφέροντας καινοτόµες λύσεις που απαντούν στις πραγµατικές ανάγκες τους και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για αυτούς. Βασιζόµενοι στη στενή συνεργασία και µε διαρκή επένδυση στη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, βρισκόµαστε πιο µπροστά από τις τάσεις της παγκόσµιας και της εγχώριας αγοράς. Η ποιότητα των υπηρεσιών µας αλλά και η επενδυτική προσήλωσή µας στον ψηφιακό µετασχηµατισµό αναγνωρίστηκε και από τον διεθνή συµβουλευτικό οργανισµό Gartner, ο οποίος µας κατέταξε στην 1η θέση στο Brand Valuation Report 2021 του Brand Finance ως το δυνατότερο και σηµαντικότερο σε αξία brand «commercial services» στον κόσµο, αλλά και ως Leader Service Provider στον τοµέα των Data & Analytics για 7η συνεχή χρονιά. Η επένδυσή µας στην τεχνολογία δεν σταµατάει εδώ. Θα ενισχυθεί και µε µία νέα ψηφιακή υπηρεσία διαθέσιµη προσεχώς στην αγορά. 

Η μοναδικότητα των ανθρώπων μας είναι η δύναμή μας

Στην Deloitte, ο πυρήνας όλων όσων κάνουµε είναι οι άνθρωποί µας, ενώ η εταιρική µας κουλτούρα βασίζεται στην εµπιστοσύνη, στον σεβασµό και στη συνεργασία. Ενθαρρύνουµε τη µοναδικότητα και τη συµπερίληψη, όπου όλοι αισθάνονται o εαυτός τους αλλά και µέρος µίας µεγάλης οµάδας. Η Respect & Inclusion στρατηγική µας υποστηρίζεται µέσα από συγκεκριµένες δράσεις και κοινότητες που έχουµε δηµιουργήσει εσωτερικά, όπως οι κοινότητες «She Leads» και «Her.Net» για την ενδυνάµωση των γυναικών, «GLOBE» για την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, «Buddies», «Talent Ambassadors» και «Coaching» που βελτιώνουν  το συνολικό employee experience και προωθούν την επαγγελµατική ενσωµάτωση και εξέλιξη. 

Σήµερα, απασχολούµε στην Ελλάδα περισσότερους από 1.500 εργαζόµενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Το 81% του ανθρώπινου δυναµικού µας ανήκει στη γενιά των millennials και GEN Z µε το 51% να είναι κάτω των 30 ετών. Μόνο στο Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται πάνω από 500 νέα εξειδικευµένα στελέχη στις νέες τεχνολογίες µε σκοπό να ενταχθούν σε αυτό επιπλέον 400 άτοµα την επόµενη χρονιά. Εξίσου µεγάλη σηµασία δίνουµε στην ενδυνάµωση των γυναικών του οργανισµού µας, οι οποίες αποτελούν το 47% των εργαζοµένων, ενώ πάνω από το 30% κατέχουν ηγετική θέση.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας και µέχρι και σήµερα έχουµε εφαρµόσει την τηλεργασία σε πολύ µεγάλο ποσοστό, ώστε οι άνθρωποί µας να εργάζονται µε ευελιξία και ασφάλεια. Πιστεύουµε ότι το µέλλον της εργασίας και των νέων δεξιοτήτων, όπως διαµορφώνονται, ήρθε για να µείνει και στην Deloitte εργαζόµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση ώστε να µπορέσουµε µέσα στο επόµενο διάστηµα να προσφέρουµε νέες λύσεις και προοπτικές στο ανθρώπινο δυναµικό µας. 

∆ημιουργούμε θετικό αντίκτυπο, λειτουργώντας υπεύθυνα και βιώσιμα

Προωθούµε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής, µέσω της πρωτοβουλίας µας WorldClimate, µία παγκόσµια στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες και έχει ορίζοντα δεκαετίας: στις µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2030, στην πράσινη ενέργεια, στην ενδυνάµωση των κοινωνιών και στην συνεισφορά όλων των οικοσυστηµάτων που θα βοηθήσουν στον κοινό στόχο. Επιπλέον πρωτοβουλίες, όπως το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «Αστυπάλαια 4.0» για τη δηµιουργία του νησιού προτύπου βιώσιµης ανάπτυξης, η θεσµοθέτηση του Impact Day & Impact Weeκ για την προώθηση του εθελοντισµού, αλλά και η υιοθέτηση κριτηρίων ESG καταδεικνύουν τη δέσµευσή µας να δηµιουργούµε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Σχετικά µε τη συνεισφορά µας στην κοινωνία, υλοποιούµε δράσεις µέσα από το Deloitte Foundation, έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια και εστιάζει σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισµός, έκτακτες ανάγκες. 

Ως εταιρεία επιλέξαµε να προσαρµόσουµε συνολικά τον τρόπο σκέψης και δράσης µας, ώστε να αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που θα µας κάνουν να ξεχωρίσουµε µέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Είναι αυτό που αποκαλούµε «Thrive Mindset», ένας τρόπος σκέψης που µας βοηθάει να εστιάζουµε στις προκλήσεις, µέσω καινοτόµων λύσεων, και να εξελισσόµαστε.