DBRS Morningstar για Ελλάδα: Ανάπτυξη +5,2% το 2021 και +5% το 2022

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 5% αναμένει για το 2021 η DBRS Morningstar στο βασικό της σενάριο, δηλαδή μία υποχώρηση του ιού σταδιακά, όπως αναφέρεται σε έκθεσή της, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αξιολόγηση για την  Ελλάδα, η οποία θα δημοσιευτεί στις 17 Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση που η πανδημία επιμείνει, ο καναδικός οίκος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα μας 3,5% το 2021.

Για το 2022, ο οίκος αναμένει ανάπτυξη της τάξεως του 5,0% στο βασικό σενάριο, με την επίδοση να φθάνει μόλις στο 1,5% στο δυσμενές σενάριο.

Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως στις προηγούμενες εκτιμήσεις της DBRS, στο μέτριο σενάριο, η ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος αναμενόταν ότι θα φτάσει το 5% και θα «αγγίξει» τους ρυθμούς του 2022 οι οποίοι τοποθετούνται στο 5% επίσης. Στο δυσμενές του σενάριο ο οίκος «έβλεπ» ανάπτυξη 3% φέτος και στο 1,5% το 2022.

Σύμφωνα με τον καναδικό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης, παρόλο που η πανδημία της COVID-19 παραμένει πηγή αβεβαιότητας, οι πιο ευάλωτοι τομείς (π.χ. ταξίδια, φιλοξενία κ.λπ.) ήδη ανακάμπτουν. 

Για άλλους τομείς, ο μακροοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας δεν αναμένεται να υπερβεί τις παραμέτρους μιας κανονικής οικονομικής ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η DBRS αποσύρει τα βασικά και δυσμενή σενάρια για την πανδημία COVID-19, τα οποία δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2020. 

Ως εκ τούτου: 

  • Αν και η COVID-19 παραμένει κίνδυνος για τις προοπτικές, η αβεβαιότητα σχετικά με τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας υποχωρεί σταδιακά. Παράλληλα, οι προηγούμενες υφέσεις είναι για τους περισσότερους τομείς πιθανό να αποδειχθούν ένας επαρκής οδηγός για τις μελλοντικές επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού.
  • Η εμφάνιση πιστωτικών πιέσεων παραμένει πιθανή καθώς η δημοσιονομική και νομισματική στήριξη σταδιακά αποσύρεται. Ωστόσο, τώρα έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα για τις επιπτώσεις των μακροοικονομικών πιέσεων σε διάφορους τομείς και αυτοί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απίθανο να αποκλίνουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις.
  • Οι τρέχουσες μέσες προβλέψεις φαίνεται να ενσωματώνουν ορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με περαιτέρω εστίες, αλλά παραμένουν αρκετά θετικές όσον αφορά τις προοπτικές ανάκαμψης, δεδομένης της προσδοκίας για συνεχιζόμενη στήριξη της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η πολιτική απάντηση στην COVID-19 ενδέχεται ωστόσο να φέρει άλλους κινδύνους στο προσκήνιο τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Η αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την πανδημία του COVID-19 έχει υποχωρήσει  

Η πανδημία έχει προκαλέσει μια επίμονη επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, παρά τη σχετική επιτυχία των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Οι παραλλαγές εξακολουθούν να εξαπλώνονται, επηρεάζοντας πρωτίστως τους μη εμβολιασμένους πληθυσμούς, αλλά επίσης εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την εξάπλωση της COVID-19 μέσω εμβολιασμένων ατόμων. 

Αρκετές χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την παροχή ενισχυτικών ή αλλιώς αναμνηστικών δόσεων. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν γενικά χαλαρώσει, αν και τα διασυνοριακά ταξίδια παραμένουν περίπλοκη υπόθεση.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, μερικές φορές με απρόβλεπτους τρόπους. Για παράδειγμα, δεν περιμέναμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μεταξύ των οικονομιών με τις χειρότερες επιδόσεις του 2020. Ορισμένες οικονομίες υπεραπέδωσαν σε σχέση με άλλες, παρά τις σημαντικές διαφορές στις νοσηλείες και στα ποσοστά θνησιμότητας. Σύμφωνα με την DBRS, αυτή η διακύμανση σε ό,τι αφορά τις «ανακάμψεις» θα διατηρηθεί παγκοσμίως και το 2021 και το 2022.