Deals 2 δισ. ευρώ από 1/1/2020 σε Ενέργεια & Τράπεζες

Ποιες συμφωνίες φέρνουν τουλάχιστον 4,9 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι ενέργειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ηγούνται των deals της νέας χρονιάς, με μερίδιο 60% στο σύνολο της αξίας των συμφωνιών που έκλεισαν από την αρχή του έτους, όπως προκύπτει από την έκθεση «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2019» της PwC, που προβλέπει ότι η αξία των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) το 2020 θα ξεπεράσει τα 4,9 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων ύψους 1,6 δισ. ευρώ αφού ήδη από τον Ιανουάριο έχουν κλείσει deals αξίας άνω των 3,3 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων στο επίκεντρο είναι το τρέχον έτος η παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και οι πωλήσεις του ΑΔΜΗΕ, των ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών, της Βόρειας Αφάντου, της Μαρίνας Χίου, της Μαρίνας Αλίμου κ.α..

Όμως εκεί που μετατοπίζεται το κέντρο βάρους των deals το 2020 είναι η ενέργεια, τομέας που έδωσε ήδη από το 2019 το στίγμα μιας «θερμής» αγοράς ενόψει της απολιγνητοποίησης. Ενδεικτικά σημειώνεται η εξαγορά του 10% της Senfluga από την Damco Energy, της AEM Energy Systems από την Ευρωπαϊκή Πίστη, των Φωτοβολταϊκών Παλιόμυλου από την Quest και της K-Wind Κιθαιρώνας από την Cubico, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις αρχές του έτους. Επίσης οι εξαγορές της Edison από την Energean Oil&Gas, των Κοζήλιο 1 και 2 (Juwi) από τα ΕΛΠΕ, καθώς και ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών του ομίλου Μυτιλιναίου από τον όμιλο Motor Oil αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Το συνολικό ποσό αυτών των εξαγορών θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Στον κλάδο των τραπεζών, την περασμένη χρονιά σημειώθηκε σημαντική κίνηση τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και αποσχίσεις τμημάτων από τις συστημικές τράπεζες αξίας 1,5 δισ. ευρώ τα οποία πωλήθηκαν σε διεθνή funds. Το 2020 η αποεπένδυση των τραπεζών αναμένεται να συνεχιστεί με την πώληση θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ασφαλιστικής) και της Eurobank, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η πώληση της θυγατρικής της Attica Bank, Attica Wealth Management, στην Ypsilon Capital. Συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της εξαγοράς της Praxia από τη Viva, που εκκρεμεί, η συνολική αξία των συναλλαγών της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,050 δισ. ευρώ.

Σημαντικά deals αναμένονται στον ευρύτερο κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και πληροφορικής, όπου η συνολική αξία των συμφωνιών με βάση την εικόνα που διαμορφωνεται σήμερα εκτιμάται άνω των 805 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους αναλυτές της PwC. Ενδεικτική είναι η απόκτηση του πλήρους ελέγχου του ομίλου Alpha Media από τις θυγατρικές του ομίλου Motor Oil, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους, ενώ σχεδιάζεται η πώληση μιας θυγατρικής των Vodafone Hellas και Wind Hellas στην European Tower Co, θυγατρική του διεθνούς ομίλου της Vodafone.

Στο χώρο της βιομηχανίας εντός του 2020 έχουν ήδη ολοκληρωθεί εξαγορές με συνολικό τίμημα που θα ξεπεράσει τα 285 εκατ. ευρώ, με ενδεικτικές τις εξαγορές της Arivia από την Upfield Holdings BV και της Κλιάφας από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Αναμένεται δε εντός του έτους να ολοκληρωθούν η εξαγορά της Luksja από τη Σαράντης, για την οποία εκκρεμεί η έγκριση από την πολωνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και η πλήρης ανάληψη της Καρατζής από την ΑΝΤΚΑΡ, συμφερόντων Αντώνη Καρατζή.

Στο λιανεμπόριο η συνολική αξία των συναλλαγών εκτιμάται τουλάχιστον στα 60 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά της Eltrak από την αγγλική Eltrak CP Ltd. εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην αρχή του έτους, ενώ η εξαγορά της Γαλαξίας- Δήμητρα Markets και της Μαρκάτος από την Συν.Κα. εκκρεμεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στον τομέα αναψυχής, ήτοι φιλοξενία και τυχερά παιχνίδια, η εξαγορά των Excelsior Belgrade και της Catering Touring Enterprises (μειοψηφικά πακέτα) από την Λαμψά αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του έτους ενώ η εξαγορά του Cyan Group of Hotels από τους Henderson Park και Hines έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η συνολική αξία των συναλλαγών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 66 εκατ. ευρώ.

Στον χώρο των υποδομών, η συνολική αξία των συναλλαγών θα ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ, καθώς εντός τους έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση του 50% της Lamda Dogus Investments στη Lamda Development.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μια σειρά από συμφωνίες αναδιάρθρωσης εταιρειών όπως οι πωλήσεις της Pasal Development στην Sterner Stenhus, της Notos στο M&G Fund και της Χαρτέλ στη Frem, που είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων. Εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι εξαγορές της Forthnet από την Alter Ego Mass Media και της Creta Farm από την Impala, που αθροίζουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ.