Δεύτερη ευκαιρία σε αυτοαπασχολούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη

Δεύτερη ευκαιρία σε αυτοαπασχολούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη

Τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ανέργους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας.

Τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ανέργους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές, με στόχο την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε προγράμματα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας».

Παράλληλα, καθορίζεται και για τους έμμισθους δικηγόρους η ελάχιστη εισφορά των 117,2 ευρώ το μήνα για κύρια ασφάλιση, ενώ καταργείται αναδρομικά από 1/7/2011 η ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ που είχε επιβληθεί στους εργαζομένους στις τράπεζες.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, με τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα σε άνεργους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες να συμμετάσχουν σε προγράμματα επανένταξης, χορηγώντας τους ενημερότητα, παρά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως οι άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, θα αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και θα παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ακόμη και αν οφείλουν εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Από την επιχορήγηση του ΟΑΕΔ παρακρατείται ποσοστό 25% που αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Με άλλη τροπολογία, από 1/1/2019 ορίζεται νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς. Η εισφορά θα υπολογίζεται όπως και για τους αυτοαπασχολουμένους επί του κατώτατου βασικού μισθού αγάμου.

Επίσης, καταργείται αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2011 η ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ που είχε επιβληθεί στους εργαζομένους στις τράπεζες, στις θυγατρικές τους ή και στις συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες. Για τους πληγέντες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με απόφαση του υπουργού Εργασίας, της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης των καθυστερούμενων οφειλών.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ανέργων απευθείας και σε εποπτευόμενα από δήμους και περιφέρειες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι συντάξεις που διασώζονται από την απόσυρση του μέτρου της περικοπής ανέρχονται σε 1,42 εκατ. Αλλες 620.000 συντάξεις θα αυξηθούν σταδιακά από το 2019, με μέση αύξηση που θα φτάσει αθροιστικά με τις πέντε ετήσιες δόσεις στα 90-96 ευρώ.