ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης»

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: «Ανάγκη για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης»
Η ενεργειακή μετάβαση είναι σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα μας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι αξιοσημείωτη η εξέλιξή της, θα πρέπει ωστόσο να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, καθώς ο δρόμος για την ολοκλήρωσή της είναι αρκετά μακρύς.

Κωνσταντίνος Μαύρος – CEO

H ενεργειακή μετάβαση μπορεί να συντελεστεί μέσα από το τρίπτυχο των «3D», «Απο-ανθρακοποίηση – Αποκεντρωμένη Παραγωγή – Ψηφιακοποίηση».Η επιτυχής έκβασή της απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Oι προκλήσεις προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών είναι πολυδιάστατες. Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της τρέχουσας ενεργειακής μετάβασης. Είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Ο όρος ενίσχυση υποδηλώνει τόσο την ένταση των επενδύσεων σε ώριμες τεχνολογίες όσο και τον πλουραλισμό με ισόρροπη ανάπτυξη παράλληλα και νέων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως είναι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (ΥΑΠ). Η τόνωση της κοινωνικής αποδοχής των έργων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ενός διαυγούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου και μιας διαρκούς επενδυτικής αποφασιστικότητας αποτελούν εχέγγυα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το πλούσιο αιολικό δυναμικό των ελληνικών θαλασσών, η αξιοσημείωτη αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και η τεχνολογική ωριμότητα σε διεθνές επίπεδο, καθιστούν τις επενδύσεις σε θαλάσσια αιολικά πάρκα ιδανική επιλογή για την αποτελεσματική συμπλήρωση του «ενεργειακού καμβά» της χώρας. Η αυξημένη αποδοτικότητα των ΥΑΠ συνοδεύεται, επίσης, από οφέλη όπως η τόνωση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας του ενεργειακού συστήματος, με την παραγωγή ενέργειας να λαμβάνει χώρα διεσπαρμένα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο και σε χρονικά διαστήματα που άλλες μονάδες ΑΠΕ πιθανόν να μην παράγουν.

Ωστόσο, από το γεγονός ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εξαρτάται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση ευελιξίας στο σύστημα. Η παράλληλη προώθηση τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως είναι οι μονάδες αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες) και τα αντλησιοταμιευτικά έργα, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις σε δίκτυα, αποτελούν αποδοτικές τεχνολογικές λύσεις για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας του συστήματος. Σε αυτά μπορεί να προστεθεί και η παραγωγή πράσινου υδρογόνου προερχόμενη από μονάδες ΑΠΕ που δύναται να συμβάλει στη διεποχική αποθήκευση ενέργειας και το «πρασίνισμα» και άλλων ενεργοβόρων τομέων όπως είναι η θέρμανση και οι μεταφορές.

Είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, σε συνδυασμό με σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και διαρκή επενδυτική αποφασιστικότητα.

Η βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται στον πυρήνα των εφαρμοζόμενων ενεργειακών πολιτικών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το προσχέδιο του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠΕΝ, η ισχύς των ΑΠΕ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 23,5 GW μέχρι το 2030 και να εκτοξευθεί στα 46,2 GW και 71,7 GW μέχρι το 2040 και 2050, αντίστοιχα.

Αιχμή του δόρατος για τον όμιλο ΔΕΗ είναι η μετάβαση στην εποχή της πράσινης ενέργειας. Το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης που εκπονεί και η υλοποίηση σημαντικών νέων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και έξυπνα δίκτυα βρίσκονται στον πυρήνα του μετασχηματισμού της σε μία βιώσιμη εταιρεία καθαρής ενέργειας. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η εταιρεία που αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της ΔΕΗ αποτελεί την μοναδική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά σε όλες τις μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοποίηση των ανεξάντλητων φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας και θέτοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Xτίζει πάνω σε στιβαρές βάσεις, με πλήρως ώριμες τεχνολογίες (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά) ενώ το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει, επίσης, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και υβριδικά έργα.

Η επιχείρηση διαθέτει ήδη σε λειτουργία περίπου 670 MW έργων ΑΠΕ και επιπλέον κατασκευάζει έργα ισχύος 1,3 GW. Ανάμεσα στα μεγάλα έργα ΑΠΕ που κατασκευάζονται είναι και το φωτοβολταϊκό έργο-ορόσημο ισχύος 550MW στα πρώην λιγνιτωρυχεία στην Πτολεμαΐδα, ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη.

Πέραν της οργανικής ανάπτυξης, αναπτύσσεται μέσω στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την περασμένη χρονιά σημαντικές εξαγορές έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ των συγκεκριμένων αιολικών πάρκων να διαμορφώνεται σε 153MW και των φωτοβολταϊκών σταθμών περί τα 5MW. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2022, υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία της εταιρείας με τη MYTILINEOS για την κατασκευή και αγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 210MW στη Ρουμανία. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπέγραψε, επίσης, συμφωνία για την απόκτηση του 100% της Land Power s.r.l., η οποία κατέχει αιολικό πάρκο σε λειτουργία στη Ρουμανία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 84MW. Με τις ανωτέρω εξαγορές, ισχυροποιεί το αποτύπωμά της στη Βαλκανική χερσόνησο και συμβάλλει σημαντικά στον στόχο του ομίλου ΔΕΗ να καταστεί κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη ΝA Ευρώπη. Επιπροσθέτως, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του cluster φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 940MW στο Αμύνταιο, που αναπτύσσεται σε συνεργασία με την RWE, καθώς και η επιχειρηματική ανάπτυξη επενδύσεων ΑΠΕ με εταιρείες υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας στην αγορά, όπως, μεταξύ άλλων, η εταιρεία MORE του ομίλου Motor Oil.

Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μία βιώσιμη, καθαρή, εταιρεία ενέργειας, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη μετάβαση από την εποχή του λιγνίτη στην εποχή της πράσινης ενέργειας.

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο CEO Initiative Book 2023