Δέκα χιλιάδες θέσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Δέκα χιλιάδες θέσεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Την 1η Νοεμβρίου αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων.

Δέκα χιλιάδες θέσεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Οι θέσεις για τους φοιτητές στα προπτυχιακά ανέρχονται σε 4.890 και στα μεταπτυχιακά σε 5.110, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2013.

Στα προπτυχιακά προγράμματα οι παρεχόμενες θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)
2. Πληροφορική (1.000)
3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1.500 έναντι 1000 το προηγούμενο έτος)
4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1.100 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)
5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1.000 έναντι 800 το προηγούμενο έτος)
6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90)

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα οι παρεχόμενες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κατανέμονται ως ακολούθως:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών:
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (180)
2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (75)
4. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)
5. Σπουδές στην Εκπαίδευση (670)
6. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας:
1. Διασφάλιση Ποιότητας (370)
2. Διαχείριση Αποβλήτων (280)
3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)
4. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)
5. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60)
6. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (80)
7. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)
8. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)
9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων(140)
10. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (35)
11. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90)
12. Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού (60).

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών:
1. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)
2. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)
3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)
4. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)
5. Τραπεζική (445)

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών:
1. Γραφικές Τέχνες- Πολυμέσα (60)
2. Σχεδιασμός φωτισμού-Πολυμέσα (60)
3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα(30)

Ακόμη, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 511 επιπλέον θέσεις στα μεταπτυχιακά θα διατεθούν σε μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση των υποψηφίων φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία του Ε.Α.Π. στη Πάτρα.

Πηγή: seleo.gr