Δεκαοκτώ χρόνια περιβαλλοντικής δράσης από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρουσιάστηκε σήμερα ο «πράσινος χάρτης» του αεροδρομίου.

Ο «πράσινος χάρτης» της πορείας του αεροδρομίου από το 1996 (έτος ίδρυσης της εταιρείας), αλλά και από το 2001 όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) μέχρι σήμερα, που έκλεισε 18 χρόνια ζωής και χαρακτηρίζεται από έντονη περιβαλλοντική δράση, παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο.

Οι δράσεις και τα προγράμματα του ΔΑΑ για το περιβάλλον, αναδεικνύουν και την πολυσχιδή φύση των λειτουργιών που αναπτύσσονται σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Η ποιότητα του αέρα, του νερού, ο θόρυβος, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η προστασία της μοναδικής πανίδας και χλωρίδας, οι σχέσεις με τις τοπικές κοινότητες, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκπαίδευση και η σωστή χρήση της ενέργειας βρίσκονται στην καθημερινή ατζέντα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΔΑΑ.

Ο ΔΑΑ έχει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 και είναι το πρώτο ελληνικό αεροδρόμιο που διαθέτει Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 50001 από το 2017. Προχωρά σε παρακολούθηση ποιότητας αέρα εντός και εκτός του αεροδρομίου από το 1998: Μείωση εκπομπών μονοξειδίου από τα αεροσκάφη κατά 35% από το 2002. Εγκατέστησε και λειτουργεί σταθμούς στους δήμους γύρω από το αεροδρόμιο και λήψη μέτρων για τη μείωση της ηχορύπανσης όχι μόνο από τα αεροσκάφη αλλά και από τα οχήματα και άλλες πηγές. Έχει καταφέρει να μειώσει κατά 40% την κατανάλωση ανά επιβάτη από το 2002, να αυξήσει την ανακύκλωση από 3% το 2001 σε 83% το 2018.

Ανέλαβε επίσης την περιβαλλοντολογική εκπαίδευση σε 700 μαθητές τοπικών λυκείων, όπως επίσης σε 88 υπαλλήλους από 13 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο.  Ο ΔΑΑ συμμετέχει στο εθελοντικό πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation από το 2009 και πιστοποιήθηκε του στο ανώτατο επίπεδο, έχοντας να επιδείξει Ουδέτερο Ισοζύγιο Ανθρακα από το 2017, καθώς κατάφερε να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 50%. Εκπόνησε και την πρώτη Μελέτη για την προσαρμογή του ΔΑΑ στην κλιματική αλλαγή η οποία διερευνά το πώς πρόκειται να αλλάξει το τοπικό κλίμα επηρεάζοντας τη λειτουργία του αεροδρομίου. Το 25% των ενεργειακών αναγκών του ΔΑΑ (13% των ενεργειακών αναγκών του αεροδρομίου) καλύπτεται από την παραγωγή του Φωτοβολταϊκού του Πάρκου.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην τυχερή νικήτρια του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τα 18 χρόνια του ΔΑΑ.