Deloitte Ελλάδος: δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο σε έναν κόσμο που αλλάζει

Deloitte Ελλάδος: δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο σε έναν κόσμο που αλλάζει
Οι άνθρωποί μας, η σχέση με τους πελάτες μας, η εταιρική υπευθυνότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη στην καρδιά της στρατηγικής μας. Του Δημήτρη Κουτσόπουλου, CEO Deloitte Ελλάδος.

Aπό την πρώτη στιγµή  που ξέσπασε η πανδηµία στη χώρα µας, στόχος µας ήταν να χαρτογραφήσουµε εγκαίρως τις προκλήσεις και να τις επιλύσουµε όσο πιο ουσιαστικά µπορούσαµε βγαίνοντας πιο δυνατοί από πριν. Συγκεκριµένα, εστιάσαµε στρατηγικά σε τρεις άξονες: στους ανθρώπους µας, τους πελάτες µας και στη δηµιουργία θετικού αντικτύπου στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Μια στρατηγική, που µας έφερε για τρίτη συνεχόµενη χρονιά, στην 1η θέση στο Brand Valuation Report 2021 του Brand Finance ως το δυνατότερο και σηµαντικότερο σε αξία brand «commercial services» στον κόσµο.

Οι άνθρωποί µας  στο επίκεντρο

Η πανδηµία για εµάς ήταν µια ευκαιρία να επιβεβαιώσουµε τις δυνατές σχέσεις που έχουµε χτίσει µε τους ανθρώπους µας και να τις ενδυναµώσουµε µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων φροντίδας, υγείας και ασφάλειας. Εφαρµόσαµε ένα ολοκληρωµένο πλάνο φυσικής και ψυχικής υγείας, ενώ η εργασία από το σπίτι, που είχε θεσπιστεί ήδη από το 2018, έγινε η κανονικότητά µας. Επιπλέον, δεσµευθήκαµε να παρέχουµε ένα περιβάλλον εργασίας που θα βασίζεται στη συµπερίληψη και στον σεβασµό, όπου ο κάθε εργαζόµενος θα είναι ο εαυτός του και θα νιώθει µοναδικός. Δηµιουργήσαµε ένα εσωτερικό community, το «Her.Net», που ενδυναµώνει τις γυναίκες του οργανισµού µας του κλάδου της τεχνολογίας, ενώ παράλληλα λανσάραµε στην Ελλάδα το GLOBE community της Deloitte, µε στόχο την ευαισθητοποίηση για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, προωθώντας τις αξίες της συµπερίληψης, της δικαιοσύνης και του σεβασµού.

Επιπλέον, συνεχίσαµε να επενδύουµε στους ανθρώπους µας, τόσο προσελκύοντας νέα ταλέντα µέσω του πλάνου προσλήψεων που συνεχίστηκε κανονικά – πραγµατοποιήσαµε συνολικά 470 νέες προσλήψεις µέσα στο 2020-, όσο και ενδυναµώνοντας µε προγράµµατα εκµάθησης και ανάπτυξης τους εργαζοµένους µας.

∆ίπλα στους πελάτες µας

Μέσα σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία, δεν θα µπορούσαµε παρά να είµαστε δίπλα στους πελάτες µας, καθοδηγώντας τους στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που εµφανίστηκαν και αναβαθµίζοντας τις υπηρεσίες µας ώστε να είναι σε συνάρτηση µε όλες τις εξελίξεις που έφερε η πανδηµία. Για να σχεδιάσουµε τη στρατηγική της επόµενης µέρας για τους πελάτες µας και να τους βοηθήσουµε να ανακύψουν πιο δυνατοί, διαχωρίσαµε και λάβαµε υπόψη µας τα 3 στάδια «αν» της πανδηµίας: την Αντίδραση (Respond), την Ανάκαµψη (Recover) και την Ανάπτυξη (Thrive), καθοδηγώντας τους στο κάθε ένα ξεχωριστά.

Προκειµένου να ενηµερώνουµε τακτικά τους πελάτες µας για όλες τις εξελίξεις, τα µέτρα και τις πρωτοβουλίες του κράτους ως προς τους επιχειρηµατικούς κλάδους, µένουµε διαρκώς σε επικοινωνία µαζί τους αποστέλλοντάς τους άρθρα και µελέτες της Deloitte και διοργανώνοντας σειρά από webinars που καλύπτουν ευρεία γκάµα θεµατικών, ώστε να έχουν εγκαίρως εικόνα για το πώς επηρεάζονται οι οργανισµοί από τις αλλαγές.

Επιχειρηµατικότητα, ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτοµία

Παράλληλα, µέσω του Deloitte Alexander Competence Center (DACC), του πρότυπου κέντρου τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και καινοτοµίας στις νέες τεχνολογίες στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, συνεχίσαµε να επενδύουµε στις δεξιότητες και τις προοπτικές νέων ανθρώπων οι οποίοι εξειδικεύονται και εργάζονται σε τεχνολογίες αιχµής σε project της Deloitte, συµβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας στη χώρα. Στο DACC απασχολούνται 300 νέοι επαγγελµατίες µε την προσδοκία να ξεπεράσουν τους 600 τα επόµενα χρόνια. Συγχρόνως, διευρύναµε τις υπηρεσίες µας µε τη σύσταση ενός καινούριου offering, του Media Consulting, ενώ µεγαλώσαµε την οµάδα µας Analytics & AI.

Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Με το ξέσπασµα της πανδηµίας, θελήσαµε να συνεισφέρουµε ενεργά στη µάχη κατά της COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, µέσω του Deloitte Foundation, προσφέραµε 20 φορεία ασθενών στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» προκειµένου να στηρίξουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Επιπλέον, ανταποκριθήκαµε θετικά και προθυµοποιηθήκαµε να υποστηρίξουµε εθελοντικά την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, µε µία οµάδα 8 ανθρώπων για 4 µήνες, για τον συντονισµό των δωρεών που είχαν προκύψει κατά το πρώτο διάστηµα της πανδηµίας. Συµπληρωµατικά, ενισχύσαµε, µέσω του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων, την αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων να προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισµό σε µαθητές και σχολεία υποβαθµισµένων περιοχών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Επίσης, στο πλαίσιο της εταιρικής µας υπευθυνότητας, εκπονήσαµε pro bono µία ολοκληρωµένη µελέτη και ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για την Αστυπάλαια, το «Αστυπάλαια 4.0» που επιχειρεί να αναδείξει το νησί σε έναν προορισµό οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε µε τον Δήµο Αστυπάλαιας και αποτελεί τον πρώτο σταθµό του οράµατός µας, µέσω του οποίου στοχεύουµε στη βιώσιµη ανάπτυξη ακριτικών και µη προορισµών της Ελλάδας, προσφέροντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή µας.

H υπευθυνότητα μίας εταιρείας, το όραμά της και η αξιοποίηση των ευκαιριών από την πανδημία εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά της.

Η πανδηµία κατέδειξε ακόµα πιο έντονα την ανάγκη για τον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και για την έµπρακτη υιοθέτηση στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις. Ως Deloitte Ελλάδος δεσµευόµαστε σε µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, ένας στόχος που εντάσσεται και στην παγκόσµια στρατηγική της εταιρείας WorldClimate για τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν για όλη την επιχειρηµατική κοινότητα, η υπευθυνότητα, το όραµα µίας εταιρείας, και η αξιοποίηση των ευκαιριών που δηµιουργήθηκαν (π.χ. ψηφιακός µετασχηµατισµός, επενδύσεις στην καινοτοµία, αξιοποίηση της εµπειρίας διαχείρισης κρίσεων), είναι τα στοιχεία αυτά που µπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά της και το θετικό της αποτύπωµα.