Δεν αλλάζει το καθεστώς είσπραξης του ειδικού φόρου τηλεόρασης

Μια εκ παραδρομής αναφορά στο σχέδιο νόμου ακύρωσε τις προθέσεις της κυβέρνησης για άμεση είσπραξη στις αρχές κάθε μήνα.

Αμετάβλητο παραμένει το καθεστώς είσπραξης του ειδικού φόρου τηλεόρασης. Αν και η κυβέρνηση επιθυμούσε να ξεκινήσει να εισπράττεται άμεσα κάθε μήνα (για τον αμέσως προηγούμενο), ο φόρος θα συνεχίσει να εισπράττεται αναδρομικά (στην αρχή του 2016) για όλο το προηγούμενο έτος.

Τα σχέδια της κυβέρνησης δεν προχώρησαν λόγω της σύγχυσης που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη συζήτηση στην Βουλή του σχεδίου νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον EΜΣ». Και αυτό καθώς περιείχε αναφορά με την οποία καταργούσε την τελευταία διάταξη με την οποία δόθηκε πριν από μερικές ημέρες αναβολή 6 μηνών στην εφαρμογή της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζόμενων από τα ΜΜΕ, όπως προβλέπεται στον Ν.4279/2014.

Η αναφορά αυτή έγινε εκ παραδρομής, καθώς στόχος ήταν όχι η κατάργηση της εν λόγω διάταξης στο σύνολό της, αλλά μόνο η έναρξη άμεσης είσπραξης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, η οποία συμπεριλαμβανόταν στην διάταξη αυτή. Ωστόσο, τελικά στο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε, δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάργηση της αναστολής του Ν.4279/2014, επομένως δεν περιλαμβάνεται και η διάταξη που αφορούσε στην άμεση είσπραξη του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Κατά συνέπεια, ο φόρος 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων θα αποδοθεί πλέον οριστικά στις 20 Ιανουαρίου 2016 και θα αφορά αναδρομικά στο 2015.