Δεν έχεις χρήματα για την εφορία; Δώσε το ακίνητο σου

Δεν έχεις χρήματα για την εφορία; Δώσε το ακίνητο σου

Αν η αξία είναι μεγαλύτερη από την οφειλή, το ελληνικό κράτος ΔΕΝ σου επιστρέφει τη διαφορά!

Οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να προσφεύγουν στη λύση της εκχώρησης των ακίνητων τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, όταν δεν θα έχουν άλλο τρόπο να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Πρόκειται για μια λύση συμψηφισμού των οφειλών με την αξία του ακινήτου που θα αποτιμάται κατά περίπτωση βάσει ειδικής μεθοδολογίας, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για τη φορολογία ακινήτων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης στο Δημόσιο μεταβιβάσει ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική οφειλή και υπάρχει διαφορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται.

Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα χρέη τους θα έχουν τις εξής δύο επιλογές:

1. Να μεταβιβάσουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο τα χρέη περνούν στο νέο ιδιοκτήτη ο οποίος θα είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξόφληση των οφειλών που έχει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης στο Δημόσιο.

2. Να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου.

Διαβάστε ακόμη: Η απενεργοποίηση του ΑΦΜ και ο «φορολογικός θάνατος»