Δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τηλέτυπος

Δεν καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τηλέτυπος

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της εταιρείας και τι προβλέπεται.

Δεν επήλθε συμφωνία στο ΔΣ της Τηλέτυπος, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού Mega, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση έπειτα από τη συνάντηση των μετόχων την Τετάρτη:

“Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1.3.2016 έληξε η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15.118.950 ευρώ με την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μίας νέας μετοχής ανά δύο υφιστάμενες, όπως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26.5.2015 .

Δεν αναλήφθηκαν 50.395.928 μετοχές, ονομαστικής αξίας 15.118.778,40 ευρώ (ποσοστό καλύψεως 0,001%).

Ο τρόπος διαθέσεως των αδιάθετων μετοχών θα αποφασισθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.”