Δεσμευτική προσφορά για τη Vivartia υπέβαλε η CVC

Δεσμευτική προσφορά για τη Vivartia υπέβαλε η CVC

Αποκλειστικές συζητήσεις με την CVC ξεκινά η MIG με αντικείμενο την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Vivartia. Να σημειωθεί ότι η CVC Capital έχει εξαγοράσει από τον όμιλο της MIG το Υγεία, ενώ ενδιαφέρεται και για την απόκτηση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, από την Εθνική Τράπεζα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η MΙG αναφέρει: 

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MΙG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι την 17/9/2020 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA»).

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της CVC, συμφωνία επί των όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MΙG σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 6/11/2020. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα υποστηρίξει την εταιρία στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο των όρων της συναλλαγής που θα συμφωνηθούν.