Δεσμεύεται η κινητή περιουσία της Euromedica – Η απόφαση του Δικαστηρίου

Την προσωρινή δέσμευση όλης της κινητής περιουσίας της Euromedica, συμπεριλαμβανομένου και του ταμείου της, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Την προσωρινή δέσμευση όλης της κινητής περιουσίας της Euromedica, συμπεριλαμβανομένου και του ταμείου της, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η Farallon, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύει να υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο ταμείο και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία της μητρικής εταιρείας του ομώνυμου ομίλου, με εξαίρεση την καταβολή μισθοδοσίας στους εργαζόμενους, υιοθετώντας ως ισχυρά τα στοιχεία που προσκόμισε η DV01, διαχειρίστρια εταιρεία δανείων της Euromedica, ονομαστικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια, που αγόρασε από τράπεζες η Farallon Capital, τον Φεβρουάριο του 2018.

Το νέο ΔΣ

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Euromedica προχώρησε στην ανασυγκρότησή του και στον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του μετά την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Κοτρώτσιου Σπυρίδωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Κοτρώτσιου Σπυρίδωνα, µε ημεροµηνία 31.07.2018.

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 31.07.2018 εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συµβούλου το Διοικητικό Συµβούλιο πρότεινε και εξέλεξε τον κ. Νικήτα Γιάννη – Νίκο του Νικολάου.

Προχώρησε στον επανακαθορισµό αρµοδιοτήτων και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου ως κάτωθι:

1. Νικόλαος Λιακουνάκος του Θωµά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτελεστικό µέλος
2. Γιάννης – Νίκος Νικήτας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
3. Βασιλική Σταµατάκη του Νικολάου, εκτελεστικό µέλος
4. Μελανθία Καναβάκη του Αγαπητού, µη εκτελεστικό µέλος
5. Ιωάννης Σωσσίδης του Γεωργίου, µη εκτελεστικό µέλος
6. Θεόδωρος Ταλάρης του Ευαγγέλου, µη εκτελεστικό µέλος
7. Μπούµης Ανδρέας του Χαραλάµπους, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
8. Βλαχοκώστα Ευθυµία του Ιωάννη, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Το Διοικητικό Συµβούλιο µε την νέα του σύνθεση, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08/09/2017, θα διοικεί την Εταιρεία µέχρι την 07/09/2019.