Δέσμη μέτρων προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διανομή του Τύπου

Δέσμη μέτρων προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διανομή του Τύπου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που κρέμονται στα περίπτερα, αναφέρονται στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, Αθήνα, Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η επιτροπή προτείνει «δέσμη μέτρων, η οποία θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο του Τύπου.

Δεύτερη δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021, ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά τη δημοσίευση των δεύτερων Απόψεων της, στο πλαίσιο κανονιστικής παρέμβασης στη διανομή Τύπου.

Η επιτροπή προτείνει «δέσμη μέτρων, η οποία θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και τα μέτρα αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη βιώσιμότητας της διανομής τύπου, στο πλαίσιο τεχνολογικών αλλαγών, αλλά και γενικότερα του κλάδου». Καλεί, λοιπόν, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα.

Ρύθμιση του ιδιωτικού φυσικού μονοπωλίου

Για τη ρύθμιση του ιδιωτικού φυσικού μονοπωλίου, όπως αναφέρεται, η πιο άμεση μορφή κρατικής παρέμβασης είναι όταν το μονοπώλιο μετατρέπεται σε δημόσια επιχείρηση, αλλά το μέτρο αυτό επηρεάζει υπέρμετρα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μετόχων της ‘Αργος και δεν μπορεί να κριθεί αναλογικό. Προτείνεται η ρύθμιση του μονοπωλίου, όσον αφορά τις τιμές ή/και την ποιότητα των υπηρεσιών διανομής, από εξειδικευμένη ρυθμιστική Αρχή, τουλάχιστον για την περίοδο που θα χρειαστούν οι εκδοτικές επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν την μετάβαση τους σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακής οικονομίας. Όπως προτάθηκε και από τη γνωμοδότηση, «συνεπώς, θα μπορούσε να συσταθεί νομοθετικά μία Αρχή Εποπτείας και Ρύθμισης Πρακτόρευσης Έντυπου Τύπου, στις αρμοδιότητες της οποίας να περιλαμβάνεται ο έλεγχος, η εποπτεία και η ρύθμιση της υπό κρίση αγοράς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη διανομή έντυπου τύπου, ενδεχομένως παράλληλα/συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που προβλέπονται στην ΥΑ 613/2018, πλην βεβαίως των θεμάτων τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εναλλακτικά, οι ανωτέρω αρμοδιότητες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)».

Σε περίπτωση εφαρμογής αυτής της επιλογής, δεν κρίνονται απαραίτητα άλλα μέτρα. Μέχρι να επιλεχθεί όμως αυτό το μέτρο από το νομοθέτη, κρίνεται απαραίτητο, προς αποφυγή αντιανταγωνιστικών αποτελεσμάτων, και με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, να εφαρμοστεί μία δέσμη μέτρων.

Το κείμενο των δεύτερων Απόψεων της επιτροπής εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα:

* Αλλαγή Εταιρικής Διακυβέρνησης

* Σινικά Τείχη (για την αποφυγή ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών και γενικότερο περιορισμού των αντι-ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων της κάθετης κοινής ιδιοκτησίας σε επίπεδο διοίκησης)

* Εκπόνηση Πολιτικής Ουδετερότητας

* Συμβουλευτική Επιτροπή

* Πρότερη γνωστοποίηση μεταβολών μετοχικής σύνθεσης του Πρακτορείου διανομής

* Κώδικα Συμπεριφοράς

* Ορισμός Εντολοδόχου

* Συλλογικές Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκδοτικών επιχειρήσεων και Πρακτορείου διανομής ή/και μεταξύ τελικών σημείων πώλησης και Πρακτορείου διανομής

* Δημιουργίας κοινής επιχείρησης (JV)

* Ρύθμιση Φυσικού Μονοπωλίου.

Πηγή: ΑΠΕ