Διαψεύδει τα σενάρια πώλησης της Cardlink και της ACS η Quest Holdings – Εξετάζονται εναλλακτικές στρατηγικές

Διαψεύδει τα σενάρια πώλησης της Cardlink και της ACS η Quest Holdings – Εξετάζονται εναλλακτικές στρατηγικές

Απορρίπτει δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου περί πώλησης της Cardlink και της ACS η Quest Holdings.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,  επί  του  παρόντος,  η  εταιρεία  συζητά  κυρίως  με  διεθνείς  εταιρείες  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, αναφορικά με τις δυνατότητες εξέλιξης της  Cardlink,  ενώ  δεν  έχει  συναφθεί    οιαδήποτε  συμφωνία  από  την  οποία  να  απορρέει  οιαδήποτε δέσμευση.

Όσον αφορά δημοσιεύματα περί πώλησης της ACS, η Εταιρεία διευκρινίζει  ότι ούτε συζήτησε, ούτε έχει συνάψει οιαδήποτε συμφωνία για πώληση της ACS.

Η ανακοίνωση της Quest Holdings

Κατόπιν  σχετικού  ερωτήματος  της  Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  (επιστολή  με  αριθμ.  834/12.4.2021) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του επενδυτικού  κοινού, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»  και  το  διακριτικό  τίτλο  «Quest  Holdings»  που  εδρεύει  στο  Δήμο  Καλλιθέας,  Αργυρουπόλεως 2Α και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 (η «Εταιρεία») προβαίνει στην εξής  ανακοίνωση αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, ιδίως δε  αναφορικά  με  το  ακόλουθο  δημοσίευμα  που  αναφέρεται  στην ως  άνω  επιστολή  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

«Η  στήλη  εγκαίρως  σας  είχε  ενημερώσει  ότι  όμιλος  του  Θεόδωρου  Φέσσα  είναι  προ  σημαντικών  εξελίξεων  όσον  αφορά  τις  δραστηριότητες  της  Cardlink  και  της  ACS.  Η  εταιρεία κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχε με αναλυτές, ενημέρωσε ότι είναι  σε επαφές και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά την Card link. Στο μεταξύ, έγκυρες  πηγές αναφέρουν ότι το deal της Quest για την Card link έχει κλείσει με την ιταλική ΝΕΧΙ.  Oι πηγές επιμένουν ότι πρόκειται για deal done και απομένουν οι σχετικές ανακοινώσεις  οι  οποίες  θα  γίνουν  μόλις  ολοκληρωθούν  και  τυπικά  οι  διαδικασίες.  Σημειώστε  ότι  ο  Θεόδωρος Φέσσας είχε αγοράσει την Card link έναντι 15 εκατ. ευρώ και τώρα και, σύμφωνα  με  τις  πηγές  πάντοτε,  το  deal  γίνεται  σε  “αποτίμηση  Πειραιώς”,  δηλαδή  σε  ανάλογα  επίπεδα με αυτά που έκανε η τράπεζα τη συμφωνία για τα POS. Οπότε το ερώτημα που  έπεται είναι πώς σχεδιάζει ο Φέσσας να αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα προκύψει  από το συγκεκριμένο deal. Και πιθανόν κάπου εδώ, ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο που  αφορά την ACS.…».

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  της  απόφασης  5/204/2000  του  Διοικητικού  Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού  (ΕΕ)  596/2014  και  το  άρ.  21  του  ν.3556/2007,  ως  προς  το  ανωτέρω  δημοσίευμα,  η  Εταιρεία  επαναλαμβάνει  την  τοποθέτησή  της  σε  απάντηση  σχετικών  ερωτήσεων  που  ετέθησαν βάσει δημοσιευμάτων κατά την από 8‐4‐2021 ενημέρωση των αναλυτών,  ότι  δηλαδή στο πλαίσιο της στρατηγικής της επί των υφιστάμενων και νέων επενδύσεων,  καθώς και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, πράγματι εξετάζει,  μεταξύ άλλων, τις εναλλακτικές στρατηγικές για τη θυγατρική της εταιρεία Cardlink. Επί  του  παρόντος,  η  Εταιρεία  συζητά  κυρίως  με  διεθνείς  εταιρείες  οι  οποίες  δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, αναφορικά με τις δυνατότητες εξέλιξης της  Cardlink,  ενώ  δεν  έχει  συναφθεί    οιαδήποτε  συμφωνία  από  την  οποία  να  απορρέει  οιαδήποτε δέσμευση της Εταιρείας.

Περαιτέρω, όσον αφορά δημοσιεύματα περί πώλησης της ACS, η Εταιρεία διευκρινίζει ότι ούτε συζήτησε, ούτε έχει συνάψει οιαδήποτε συμφωνία για πώληση της ACS.  Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς  ενημέρωση  του  επενδυτικού  κοινού,  εάν  και  εφόσον  συναφθεί  οιαδήποτε συμφωνία.