Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 Το Ελληνο - Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο καλεί νέους και επιχειρηματίες στις 14 Μαΐου 2014 στο αμφιθέατρο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Η Ελλάδα διέρχεται μια κρίσιμη μεταβατική φάση, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας, με πολλές άλλες πολιτικές και πολιτιστικές προκλήσεις.

Μετά από μια πολύ μακρά και επίπονη περίοδο με μεγάλες θυσίες για τον ελληνικό λαό και τις αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι περισσότερο από ποτέ προφανές ότι πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Η εκπαίδευση, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους εργάζεται η Επιτροπή Εκπαίδευσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για να συνεισφέρει το μερίδιό της στην αλλαγή κουλτούρας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Ο στόχος του διεθνούς συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει ειδικούς στην καινοτομία και την εκπαίδευση, διεθνείς προσωπικότητες, δάσκαλους αλλά και καθηγητές, τα πανεπιστήμια, τους νέους, νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες, εκπροσώπους εκκολαπτηρίων επιχειρηματικότητας, καθώς και διαμορφωτές αποφάσεων της ηγεσίας του κράτους, εκπροσώπους οργανισμών και φορέων αλλά και της κυβέρνησης.

Το συνέδριο προσδοκά να γίνει εφαλτήριο μιας ουσιαστικής συζήτησης και ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, φορέων που προάγουν την καινοτομία, εκπαιδευτικών οργανισμών και του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και εκπροσώπων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, VCs και κρατικών πόρων.

Το συνέδριο χαρακτηρίζεται από δύο βασικές ενότητες : το πρώτο μέρος θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση ως καταλύτης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, εξετάζοντας τις στρατηγικές για τη δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη στους κόλπους της αγοράς εργασίας, ενώ το δεύτερο μέρος εξετάζει τη μετατροπή της καινοτομίας σε παραγωγικότητα, τους τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, τους μηχανισμούς υποστήριξης και τέλος το νέο δρόμο άντλησης κεφαλαίων, ο οποίος ανοίγει νέους ορίζοντες στην έννοια της χρηματοδότησης.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

agenda

Διαβάστε ακόμα:

Σε μία εβδομάδα το πρώτο πράσινο Startup Weekend

Τι μας δίδαξε το φετινό Startup Europe Roadshow

My e-tutor: Φέρνοντας την εκπαίδευση στα μέτρα σου