Διεθνής Συνάντηση για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης.

Διεθνής Συνάντηση για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης.

Συζητήθηκαν οι τεχνικές και τα όρια των επεμβάσεων στον Παρθενώνα.

Με το ερώτημα, όχι αν πρέπει να αλλάξουν οι βασικοί κανόνες αναστήλωσης της Ακρόπολης, αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες, αν πρέπει να υπάρξουν νέες τεχνικές καθώς και ποια είναι τα όρια των επεμβάσεων, ολοκληρώθηκε η 6η Διεθνής Συνάντηση, για την αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης.

Στο συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, παρουσιάστηκαν τα έργα που πραγματοποιήθηκαν στα μνημεία της Ακρόπολης κατά την περίοδο 2000-2010 με πιστώσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτες, με πιστώσεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013) και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Βασικοί θεματικοί άξονες του συμποσίου ήταν αφενός ο θεωρητικός προβληματισμός για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης και τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της συντήρησής τους και αφετέρου ειδικότερα προβλήματα τεχνολογίας και εφαρμογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία: Ορέστης Παναγιώτου