Δημιουργία του «Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης»

Δημιουργία του «Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης»

Πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την επιτάχυνση της εθνικής και διασυνοριακής επιχειρηματικότητας.

Στη δημιουργία του «Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης» προχώρησε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο προκειμένου να διευκολύνει μέσα από την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, την εθνική και διασυνοριακή επιχειρηματικότητα.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας ο νέος μηχανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης αποτελεί μια ευέλικτη, γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και εμπιστευτική διαδικασία επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών», αναφέρει ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, προσθέτοντας ότι «ο νέος Οργανισμός απευθύνεται τόσο σε ελληνογερμανικές επιχειρήσεις, μέλη ή μη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, όσο και σε κάθε άλλη επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης».

Η Διαιτησία και Διαμεσολάβηση του ΟΔΔΕΕ ως εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών δίνουν στα εμπλεκόμενα μέρη την πρωτοβουλία στη διευθέτηση των διενέξεών τους:

– Στη Διαιτησία, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα κατόπιν σχετικής συμφωνίας να επιλέξουν: α) εξειδικευμένους με το αντικείμενο της προς επίλυση διαφοράς διαιτητές από τον Κατάλογο Διαιτητών του ΟΔΔΕΕ, β) τον τόπο και τη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας, γ) το εφαρμοστέο επί της διαφοράς ουσιαστικό δίκαιο κλπ.

Διαβάστε ακόμη: Θα ανατείλει ξανά ο «Ήλιος»;

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας του ΟΔΔΕΕ το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει εντός εξαμήνου (και το αργότερο εντός ενός έτους) δεσμευτική απόφαση, η οποία παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα, όπως δηλαδή και οι αποφάσεις των κρατικών δικαστηρίων. Επομένως, οι μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες αποτελούν πλέον παρελθόν. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διαιτητικές αποφάσεις του ΟΔΔΕΕ, εκτός από το εσωτερικό, μπορούν σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 να εκτελεστούν σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και στο εξωτερικό.

– Στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη αποκτούν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι: α) η ταχύτητα στην επίλυση της διαφοράς τους (εντός 45 ημερών από την επιλογή του διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΟΔΔΕΕ), β) η τήρηση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, γεγονός που εξασφαλίζει την προστασία της φήμης των εμπλεκομένων μερών (ειδικά δε επιχειρηματιών και επιχειρήσεων), γ) η οικονομία κόστους και χρόνου για τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους σε σύγκριση με τη δικαστική οδό (αποφεύγονται χρονοβόρες αναμονές και αναβολές υποθέσεων), δ) η δημιουργικότητα στην ανεύρεση λύσεων της διαφοράς που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στα συμφέροντα των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι από την υπογραφή του συμφωνητικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση ΟΔΔΕΕ μέχρι τη συμφωνία επίλυσης και το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι ειδικά εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές του ΟΔΔΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ