Δύο προσαγωγές για επεισόδια στα Εξάρχεια

Δύο προσαγωγές για επεισόδια στα Εξάρχεια
ÌïíÜäåò ôçò áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôá êôßñéá ðïõ åêêåíþíïíôáé ìåôÜ áðü áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ìåãÜëç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå ôÝóóåñá êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ôåëïýí õðü êáôÜëçøç åäþ êáé ðïëý êáéñü. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂëÜ÷ïò Á Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν, λίγο μετά τις 15:00, στα Εξάρχεια έπειτα από την πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις κτιρίων στην περιοχή.

Σε δύο προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επεισοδίων που έγιναν, λίγο μετά τις 15:00, στα Εξάρχεια έπειτα από την πορεία αλληλεγγύης στις καταλήψεις κτιρίων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 40 άτομα πέταξαν βόμβες μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην συμβολή των οδών Σπύρου Τρικούπη και Τοσίτσα, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.