Διπλή αναβάθμιση της ελληνική οικονομίας από την Standard and Poor’s

REUTERS

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε CCC+ από CCC-.

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Standard and Poor’s αναβάθμισε απόψε το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε CCC+ από CCC-, με σταθερή προοπτική, από αρνητική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η πιθανότητα η Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη ως το 2018 έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50%, αν και ο κίνδυνος αυτός είναι «ακόμη υψηλός», ενώ η αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού κράτους αντανακλά τη «βελτιωμένη προοπτική της ρευστότητάς του» διότι κατέληξε σε μια συμφωνία επί της αρχής με τους πιστωτές της.

Ακόμη, ο S&P σημειώνει στην ανακοίνωση για την ενέργειά του αυτή ότι η πιθανότητα κήρυξης αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλέον αναπόφευκτη εντός των επόμενων 6 ως 12 μηνών.