Διπλό κέρδος για επαγγελματίες από εισφορά αλληλεγγύης και νέα κλίμακα το 2021

pixabay.com

Τι θα ισχύσει για περίπου 250 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και ελευθέρους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν στην εφορία εισόδημα πάνω από τα 12.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλες πηγές.

Τάσος Δασόπουλος

Διπλό θα είναι το φορολογικό κέρδος για τους μη μισθωτούς το 2021 καθώς εκτός από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα ωφεληθούν και από την νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα του 2021.

Το διπλό κέρδος θα ισχύσει περίπου 250 χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και ελευθέρους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν στην εφορία εισόδημα πάνω από τα 12.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλες πηγές (ενοίκια, μετοχές αμοιβαία τόκους μερίσματα) οπότε και πλήρωναν την παράλληλη φορολογία της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η συνολική μείωση του φόρου που θα πληρώσουν θα φανεί με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2020 που θα υποβληθούν και θα εκκαθαριστούν το καλοκαίρι του 2021.

Το πρώτο κέρδος είναι το προφανές: Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη για την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα του 2020 (σε ότι αφορά τους μη μισθωτούς) το κέρδος μόνο από την εισφορά αλληλεγγύης θα είναι:

Για εισόδημα έως και τα 20.000 ευρώ έως 176 ευρώ

Για εισόδημα από 20.001 έως και τα 30.000 ευρώ 500 ευρώ

Για εισόδημα από τα 30.001 ευρώ έως και τα 40.000 μέχρι 650 ευρώ

Στο κέρδος αυτό θα πρέπει να προστεθεί και αυτό που προκύπτει από την κλίμακα της φορολογίας εισοδήματος η οποία ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με τον νόμο 4646/2020 ο οποίος διαμόρφωσε την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, μη μισθωτούς αγρότες και συνταξιούχους ως εξής:

  • Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.
  • Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Αυτό σημαίνει ότι:

α) Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%.

β) Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 36%.

γ) Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%.

Πόσο είναι το διπλό όφελος

Με δεδομένο ότι το εισόδημα των μη μισθωτών φορολογείται από το πρώτο ευρώ αυτή είναι η κατηγορία των φορολογουμένων που θα έχουν το μεγαλύτερο κέρδος από την φορολογική κλίμακα και την αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κλιμακώνεται ως εξής:

Για τα εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ το κέρδος από την νέα φορολογική κλίμακα θα είναι 1.300 ευρώ και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 176. Συνεπώς το συνολικό όφελος θα φτάνει τα 1.476 ευρώ.

Για τα εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως και 30.000 ευρώ το όφελος από την νέα φορολογική κλίμακα θα είναι 1.400 ευρώ και από την αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έως και 500 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει ως τα 1.900 ευρώ.

Για εισοδήματα από τα 30.001 έως και τα 40.000 ευρώ το κέρδος από την νέα φορολογική κλίμακα θα είναι 1.500 ευρώ και από την απαλοιφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έως και 650 ευρώ. Συνεπώς η συνολική ωφέλεια για αυτή την κατηγορία εισοδήματος θα φτάσει τα 2.150 ευρώ.

Οι κατηγορίες αυτές των εισοδημάτων καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία των μη μισθωτών (περίπου το 95%) με δεδομένο ότι περίπου το 80,8% δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 12.000 με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ (άρα έχουν κέρδος μόνο από την μη πληρωμή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης). Μάλιστα για το 2020 ενδέχεται το ποσοστό που δηλώνουν κάτω από 12.000 ευρώ να αυξηθεί περισσότερο λόγω και της κρίσης του κορωνοϊού.