Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις για τον όμιλο Quest Συμμετοχών στο εννιάμηνο του 2018

Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις για τον όμιλο Quest Συμμετοχών στο εννιάμηνο του 2018

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, κατά το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν στα 4,35 εκατ. ευρώ. 

Διψήφια ανάπτυξη στις πωλήσεις (+17,3%) κατέγραψε ο όμιλος Quest Συμμετοχών ΑΕ, στο εννεάμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος Quest, κατά το εννεάμηνο του 2018, πέτυχε:

Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+14,4%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (66%) και των κερδών ανά μετοχή (104,6%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανεισμός) διαμορθώθηκαν στα 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ, στο τέλος του περυσινού εννεαμήνου και -4,5 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2017.

Στο εννεάμηνο του 2018, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 3,26 εκατ. ευρώ (χαμηλότερα κατά 78% από το 2017) και είναι επιμερισμένες σε όλους τους κλάδους.

Μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, κατά το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν στα 4,35 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,18 εκατ. ευρώ, την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν στα 3,18 εκατ. ευρώ έναντι 3,10 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 3,13 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,99 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του 2017.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, στο εννεάμηνο του 2018, περιλαμβάνουν μερίσματα, ύψους 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι 3,34 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.