Δύσκολη εξίσωση η δανειοδότηση των ΜμΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδική επιτροπή με τεχνοκράτες και φορείς της αγοράς για τον συντονισμό των χορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κριτήρια βιωσιμότητας, καθώς αναζητείται φόρμουλα ώστε να έχουν μερίδιο στο πλαίσιο των χορηγήσεων δανείων ύψους 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση, που επιδιώκει συμπράξεις με διεθνείς οργανισμούς και τραπεζικούς φορείς για να διαχειριστεί τα θέματα των νέων χρηματοδοτήσεων κατέληξε στη σύσταση ειδικής επιτροπής για το συγκεκριμένο κονδύλι του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εκταμιεύεται σε δόσεις από το δημόσιο προς τις τράπεζες με προορισμό ιδιωτικές επενδύσεις.

Σε συνέχεια του προσυμφώνου συνεργασίας με την EBRD για τη διαχείριση δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, στις αρχές της εβδομάδας, χθες πραγματοποιήθηκε μια νέα σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών με ζητούμενο το μοντέλο για την αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου. Η συνάντηση ήταν συνέχεια της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου μήνα από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, για τη βελτίωση της χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι τραπεζών, καθώς και της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, Επιμελητηρίων και άλλων επιχειρηματικών και παραγωγικών φορέων. Για την διασφάλιση της κατανομής με τρόπο συμβατό με τους κοινοτικούς κανόνες και χωρίς αποκλεισμούς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτείται ειδική ομάδα εργασίας υπό τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχ. Αργυρού, με συμμετοχή του Στ. Ιωάννου (Eurobank) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και της Αθηνάς Χατζηπέτρου, Προέδρου και CEO της Αναπτυξιακής Τράπεζας, του οργανισμού που «σήκωσε» μεγάλο μέρος της στήριξης των ΜμΕ εν μέσω πανδημίας, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ομάδα εργασίας θα έχει συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία, ώστε να αμβλύνεται η διάσταση απόψεων μεταξύ τραπεζιτών και επιχειρηματικών φορέων για τη χρηματοδότηση που θα οδεύσει προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον γενικό κανόνα να προβλέπει ότι οι επενδύσεις που θα προωθηθούν θα προέλθουν κατά 40% από κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, κατά 20% από συμμετοχή των επιχειρήσεων, με το υπόλοιπο να αφορά χορηγήσεις τραπεζών. Στόχος είναι η στήριξη της αγοράς με συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαρκή χρηματοδότηση που θα προσφέρει ρευστότητα σε 300.000 περίπου επιχειρήσεις.

Θα αναζητηθεί η χρυσή τομή, καθώς από τη μια μεριά οι τράπεζες δεσμεύονται με συγκεκριμένο πλαίσιο για τις δανειοδοτήσεις ως προς τις ζημιογόνες επιχειρήσεις – και ήδη 60% των αιτήσεων δεν πληρούν τα κριτήρια ενώ 15% δεν διαθέτει τις απαιτούμενες εγγυήσεις – αλλά από την άλλη μεριά η πανδημία έχει αποδυναμώσει την πιστοληπτική ικανότητα ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια χορηγήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ το 2020 διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις πού έκλεισαν με ζημιές και υποδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν κέρδη συγκριτικά με το 2019. Επίσης πάνω από 7 στις 10 δηλώνουν μείωση τζίρου, μία στις δύο επιχειρήσεις διαθέτουν πενιχρή ρευστότητα, μία στις τέσσερις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και ένα σημαντικό ποσοστό που αγγίζει το 40% εκφράζουν τον κίνδυνο να διακόψουν τη δραστηριότητά τους το επόμενο διάστημα.